UZŅEMŠNA

Skolā uzņem izglītojamos, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (no 5. - 9.kl.) vai Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (1. - 4.kl.) atzinumu un vecāku iesniegumu. Vairāk informācijas Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra nolikuma (4.16) 4. punktā