2011./2012.mācību gadā skolā tiek organizēta ilgstoši slimojošo bērnu apmācība (mācības mājās) pēc speciālās izglītības programmas 21015611, bet no 2012./2013. mācību gada arī pēc vispārizglītojošās skolas programmas 21011111.

Mācību gads Programmas Izglītojamo skaits Pedagogu skaits
2017./2018. 21015611
21011111
6
2
6
2016./2017. 21015611
21011111
5
3
8
2015./2016. 21015611
21011111
10
6
11
2014./2015. 21015611
21011111
20
7
15
2013./2014. 21015611
21011111
21
4
21
2012./2013. 21015611
21011111
13
7
16
2011./2012. 21015611 7 10

Atbilstoši normatīvajiem aktiem (Izglītības likuma 8.pants, MK noteikumi Nr.149) vecāki savus bērnus var mācīt mājās no 1.-4. klasei (mājmācība), savukārt mājas apmācībā ilgstoši slimojošie bērni var būt no 1. -12. klasei (MK noteikumi Nr. 253 no 04.04.2006.).

Lai varētu nokārtot mājas apmācību, vecākiem:

  • jāsaņem ģimenes ārsta atzinums izziņas formā par bērna veselību,
  • jāgriežas savas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā ar iesniegumu,
  • komisijā jāiesniedz vēstule no skolas ,kurā bērns ir reģistrēts, ar lūgumu konkrētajam skolēnam piešķirt mājas apmācību,
  • liecība vai sekmju izraksts.

  • Komisijā jāuzrāda likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

    Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes struktūrvienība un tā atrodas:

    Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV - 1063, tālr. 67037322, fakss 67037327