<

Anniņa Arbidāne

Izglītības metodiķis

E-pasts: annaarbidane@inbox.lv

Tālrunis: 67843901

Mob. tālr. 26069449


Mājas apmācības pedagogi:

Mārīte Lindermane

Helēna Delegāne

Ilga Kalniņa

Sandra Upīte

Jolanta Āboltiņa