Mācību materiāli informātikā:


Mācību saturs

TēmaApguvei atvēlētais laiks
Praktiskā darbība ar ierīcēm un informāciju savai un citu drošībai1
Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni3
Izklājlapu lietošana10
Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana2
Algoritms. Datorprogrammu sastādīšana14
Ieskaites darbs mācību priekšmetā2
Rezerves stundas3
Kopā35

Mācību nodarbību sadalījuma skaidrojums

Parasta mācību nodarbība ar uzskates materiāliem prezentāciju formā
Kārtējais pārbaudes darbs, skolēnu zināšanu kontrolei
Semestra pārbaudes darbs, apgūtās vielas indikācijai
Pārbaudes darbs beidzot mācību priekšmeta apguvi

Informātika 7.klasei

Nr.p.k.Mācību nodarbības tēmaMācību materiāls
1.Ievadnodarbība
Noteikumi, darbam ar datoru
2.IT termini
IT terminoloģija 1.daļa
"Pamattermini"
3.IT termini 2
IT terminoloģija 2.daļa-"Datoru tīkli"
IT terminoloģija 2.daļa-"Internets un datortīkla darbība"
4.Pārbaudes darbs
Tests: 21 jautājums
"IT termini"
5.Izklājlapu lietotnes 1
Izklājlapu lietotnes
"Pamatjēdzieni"
6.Izklājlapu lietotnes 2
Ms Excel
"Darba vide"
7.Izklājlapu lietotnes 3
Ms Excel
"Formulas, to tipi un to sastādīšana"
8.Pārbaudes darbs
Tests: 21 jautājums
"Izklājlapu lietotnes"
9.Izklājlapu lietotnes 4
Ms Excel
"Formulas - lielākās/mazākās vērtības atrašana"
10.Izklājlapu lietotnes 5
Ms Excel
"Procentu aprēķini, automātiskā summēšana"
11.Izklājlapu lietotnes 6
"Diagrammas izklājlapās"

"Diagrammu izveides nosacījumi"
12.Izklājlapu lietotnes 7
"Uzdevumu risināšana izklājlapās ar diagrammu izveidi"
"Uzdevumu risināšana izklājlapās ar datu filtrēšanu"
13.Pārbaudes darbs
Tests + praktika: 8 jautājumi
"Izklājlapas"
14.Pārbaudes darba analīze.
Semestra mācību sasniegumu kopsavilkums
-
15.Pārbaudes darbs 2.semestri uzsākot
Tests + praktika: 10 jautājumi
"Diagrammas izklājlapās"
16.Algoritms
Algoritms
"Pamatjēdzieni, pieraksta veidi"
17.Algoritms 2
Algoritms
"Algoritma piemēri"
18.Meklētājserveri
Meklētājserveri
"Darbības principi. Meklēšanas algoritms"
19.Pārbaudes darbs
Tests: 12 jautājumi (2 varianti)
"Meklētājserveri + Algoritmi"
20.Datorprogrammas sastādīšana
Datorprogrammas sastādīšana
"Algoritma vizualizācija"
21.Datorprogrammas sastādīšana 2
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch darba vide (izpildītājs un fons)"
22.Datorprogrammas sastādīšana 3
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch darba vide (komandas un izpildītāji)"
23.Sava projekta idejas izveide:
"Spēle uz papīra"
-
24.Pārbaudes darbs
Tests + praktika: 8 jautājumi
"Algoritma vizualizācija"
25.Datorprogrammas sastādīšana 4
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch nosacījumu izveide izpildītājam (kustība un if)"
26.Datorprogrammas sastādīšana 5
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch mainīgie informācijas uzkrāšanai"
27.Datorprogrammas sastādīšana 6
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch skaņas efektu pievienošana"
28.Datorprogrammas sastādīšana 7
Datorprogrammas sastādīšana
"Scratch datņu formāti"
29.Savas datorspeles prezentacija Scratch vidē
-
30.E-pasts
E-pasts
"Darbības principi."
31.Pārbaudes darbs
Tests: 20 jautājumi
"Ieskaite informātikā, teorētiskā daļa"
32.Pārbaudes darbs
Praktiskā daļa: 10 uzdevumi
"Ieskaite informātikā, praktiskā daļa"
33.Pārbaudes darbu analīze
-
34.Mācību sasniegumu kopsavilkums
-
35.Rezerves nodarbība
-

Pasākumi skolā

<