Mācību materiāli informātikā:


Mācību nodarbību sadalījuma skaidrojums

Parasta mācību nodarbība ar uzskates materiāliem prezentāciju formā
Kārtējais pārbaudes darbs, skolēnu zināšanu kontrolei
Semestra pārbaudes darbs, apgūtās vielas indikācijai
Pārbaudes darbs beidzot mācību priekšmeta apguvi

Informātika 5.klasei

Nr.p.k.Mācību nodarbības tēmaMācību materiāls
1.Ievadnodarbība
Iekšējās kārtības noteikumi
2.Ergonomika
Ergonomika 1.daļa
"Datora ietekme uz cilvēka veselību"
3.Ergonomika 2
Ergonomika 2.daļa
"Pareizs darbavietas iekārtojums"
4.Pārbaudes darbs
Tests: 12 jautājumi
"Ergonimika"
5.Datora programmatūra
Datora programmatūras iedalījums
6.Grafikas redaktori
Datorgrafikas iedalījums, programmatūra
7.Grafikas redaktors Ms Paint
Ms Paint darba vide, iespējas
8.Grafikas redaktors Ms Paint 2
Ms Paint, attēla apstrāde
(kopēšana, grozīšana, izgriešana)
9.Apsveikuma kartiņa Mārtiņdienā
Praktiskais pārbaudes darbs
"Apsveikuma kartiņas izveide Ms Paint vidē"
10.Grafikas redaktors Ms Paint 3
Ms Paint, kolāžas izveide
11.Prezentāciju lietotnes
Kas ir prezentācija
12.Prezentāciju lietotnes 2
Ms Powerpoint darba vide
13.Drošība internetā
Pārbaudes darbs
Pamata noteikumi drošai interneta lietošanai
Tests 12 jautājumi
"Informātikas pamati"
14.Pārbaudes darba analīze.
Semestra mācību sasniegumu kopsavilkums
-
15.Prezentāciju lietotnes 3
Saites prezentācijās
16.Praktiskais pārbaudes darbs
Savas e-grāmatiņas izveide
Ms Powerpoint vidē ar saitēm
17.Teksta redaktori
Teksta redaktori. Darbs ar teksta ievadu datorā
18.Teksta redaktori 2
Teksta ievads un noformējums redaktorā Ms Word
19.Teksta redaktori 3
Teksta kopēšana un pavairošana redaktorā Ms Word
20.Teksta redaktori 4
Darba lapas noformēšana redaktorā Ms Word
21.Praktiskais pārbaudes darbs
Reportāžas izveide
Ms Word vidē
22.Teksta redaktori 5
Speciālie simboli redaktorā Ms Word
23.Teksta redaktori 6
Grafiskās formas un elementi redaktorā Ms Word
24.Teksta redaktori 7
Tabulas izveide redaktorā Ms Word
25.Praktiskais pārbaudes darbs
Tabulas izveide
Ms Word vidē
26.Pārbaudes darba analīze,
apgūtās mācību vielas nostiprināšana
-
27.Darbs tīmeklī
Tīmekļa etiķete
28.Datu un datoru drošība
Datu un datoru drošība
29.Tīmeklis 2
Datoru tīkla uzbūve un darbība

Pasākumi skolā

<