Atbalsta personāla nolikums

 • Atbalsta personāla komisijas nolikums (.pdf, 156KB)

 • Pielikums APK nolikumam (.doc, 37KB)
 • Atzinuma forma

 • Speciālo pedagogu atzinums(.docx, 24.6KB)

 • Logopēda atzinums(.docx, 24.6KB)

 • Psihologa atzinums(.docx, 24.6KB)
 • Metodiskā apvienība

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs no 2011. gada marta organizē metodisku un pedagoģisku palīdzību vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem, bet no 2014./2015. mācību gada organizē pieredzes apmaiņas seminārus pedagogiem, kuru skolās ir licencētas   speciālās izglītības 21015611 programma, no 2016./2017. mācību gada arī pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola- attīstības centra speciālisti un pedagogi sniedz konsultācijas ne tikai pedagogiem, bet arī izglītojamajiem un viņu vecākiem no visas republikas.

  Informācija par semināriem tiek ievietota skolas mājas lapā.


  Konsultācijām pieteikties:

  tālr. 26069449

  e-pasts: annaarbidane@inbox.lv

  Semināri

  22.02.2018.

  Profesionālās pilnveides seminārs Rīgas plānošanas reģiona speciālajiem pedagogiem:

 • Speciālā pedagoga loma vispārizglītojošajā skolā.
 • Izglītības iestādes loma darbā ar pedagoģiskajiem kadriem, kuri strādā ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Mācīšanās traucējumu pamata tipi.
 • Pedagoģiskās palīdzības iespējas skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, izmantojot mācību līdzekli "Intensīvā lasītmācīšana".