Interešu izglītība

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību darba laiki 2020./2021.mācību gada 2.semestrī.

Skolas direktores vietniece Dace Eisaka.
Publicēts: 06.10.2020.
Atjaunināts: 14.04.2021.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv); nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.