2020./2021.mācību gada galvenais uzdevums.

Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, plānojot kompetenču pieeju un vērtēšanu mācību procesā.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 18.09.2020.

2019./2020.mācību gada galvenais uzdevums.

Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, plānojot kompetenču pieeju un vērtēšanu mācību procesā.

Galvenie uzdevumi pieņemti 2019.gada 29.augusta pedagoģiskās padomes sēdē Nr.1.