Ārpusstundu darbs


2020./2021.mācību gada galvenais uzdevums.

Jēgpilna audzināšanas programmas un plānu lietošana, atbilstoša kompetenču pieejai, ieviešot digitālas sadarbības formas darbā ar izglītojamo vecākiem.

Skolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 18.09.2020.
Atjaunināts: 01.04.2021.


2019./2020.mācību gada galvenais uzdevums.

Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot skolēnu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē, paplašināt iesaistīto pušu sadarbību pārmaiņu procesos.

Skolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 2019.g.
Atjaunināts: 01.04.2021.


Iestādes darba plāns 2018./2019.mācību gadā.

Norāde uz darba plāna dokumentu pakalpojuma "Google" lietotnē "Kalendārs".

Skolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 2019.g.
Atjaunināts: 01.04.2021.