Aktualitātes


Mātes diena


Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti mazs, - tās ir piesātinātas ar brīnumiem.

Mīļo māmiņ, tēt! Ejiet lēnāk manis dēļ. Skatieties ar manām acīm.

Atklājiet no jauna visu, ko esat aizmirsuši, - visus mazos brīnumus: ziedu un peļķi, gliemežvāku un spalvu, oli, varavīksni, lapu.

Tā ir mana dāvana jums!

(Pema Brauna)

Mātes un Ģimenes dienas koncerts un izstāde skolā bija dāvana visiem mīļajiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums!

Paldies visiem, kas palīdzēja izstāžu un koncerta sagatavošanā un norisē!

Dace Eisaka

Publicēts : 19.05.2018.

Baltā galdauta svētki


Ar vēl nebijušu atsaucību teju 200 publiskās svinību vietās un neskaitāmās mājās, izglītības iestādēs, darba vietās un ģimenes lokā pulcējās ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju, lai svinētu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, to atzīmējot ar Baltā galdauta svētkiem.

Jau trešo gadu ar svinīgo līniju un balti klātiem pusdienu galdiem šos nozīmīgos valsts svētkus atzīmēja arī mūsu skolas kolektīvs.

Pie pašu klātiem baltiem svētku galdiem īpaši svinīgs noskaņojums!

Dace Eisaka

Publicēts : 19.05.2018.

Cienījamie vecāki!

No 01.05.2018. uzsāk darbu Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs.

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kā reģistrēties Reģistrā?

Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu "Reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam".

Ja nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.

 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

 • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

 • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.

  Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos Reģistrā var saņemt:

 • zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055

 • vēršoties personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā[1] vai Rīgas Sociālajā dienestā.

  Sadarbība ar Zviedrijas vēstniecību


  Latvijā norosinās Zviedrijas vēstniecības pasākumi par godu Latvijas valsts simtgadei.

  Turpinot sadarbību, arī mūsu skola tika uzaicināta piedalīties projekta "Migrācijas stāsti - Tad un Tagad" pasākumos, kura ietvaros varēja noskatīties filmu" Jaukie ļaudis", tikties ar filmas varoņiem - bēgļiem no Somālijas, kas nonākuši Zviedrijā.

  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir apskatāma fotoizstāde par migrācijas jautājumiem pagātnē un mūsdienās.

  Elita Care-Bobinska

  Publicēts : 02.05.2018.

  Netradicionālā vieglatlētika.


  25.aprīļa pēcpusdienā BJC "Daugmale" Ķengaraga stadionā sporta sacensībām "Netradicionālā vieglatlētika" pulcējās Rīgas pilsētas speciālo skolu audzēkņi.

  Sacensības jau trešo gadu , pateicoties Rīgas domes, kultūras un sporta departamenta finansiālajam atbalstam, organizēja Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs.

  Divpadsmit dažādās disciplīnās, kas prasīja ne tikai sportiskas iemaņas, bet arī prasmi darboties komandā, sacentās komandas no Rīgas 2. un 4.speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas - attīstības centra, Rīgas sākumskolas "Valodiņa", Rīgas 66.vidusskolas, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra un Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas.

  Paši sportiskākie šajās sacensībās bija sporta skolotājas Diānas Kuzinas sagatavotie Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas jaunie sportisti.

  Lietus nespēja iztraucēt ne sportošanu, ne mūsdienu deju grupas "OkeY" uzstāšanos, ne Sanda Endzeļa skanīgo dziedāšanu.

  Paldies kolēģiem - sporta skolotājiem Initai Purmalei, Anitai Pormalei, Žannai Lobzai, Diānai Kuzinai, Oskaram Staņam, Artūram Pērlem, Lauram Mikenam par atsaucību un komandu sagatavošanu sacensībām.

  Jauku, saulainu un sportisku vasaru.

  Aigars Bicāns -Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra sporta skolotājs, sacensību galvenais tiesnesis.

  Publicēts : 27.04.2018.

  "Izveicīgie Rīdzinieki"


  11. aprīlī piedalījāmies Rīgas speciālo skolu sporta pasākumā "Izveicīgie Rīdznieki" kurš notika jau astoto reizi. Kā parasti uzrādījām labus rezultātus un ieguvām kausu.

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 27.04.2018.

  Mūsu skolas skolēni iepriecina mazos pacientus.


  2018. gada 18. aprīlī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 2. A klases skolēni devās uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas “Saulaino dienu bibliotēku”, kur ar dziesmām un rotaļām priecēja mazos pacientus un viņu vecākus. Aicinājām visus bibliotēkas apmeklētājus pievienoties un priecāties kopā ar mums. Šāds pasākums tika organizēts pirmo reizi! Mums izdevās.

  Mūzikas skolotāja – Inga Pekša

  "Rakstīšu rakstu RCB blogā bērniem, lai pastāstītu ar kādu interesi, mēs iesaistījāmies rotaļās un, cik daudz prieka tās sagādāja gan maziem, gan lieliem bērniem-slimnīcas pacientiem. Jūs darāt tik vajadzīgu un svētīgu darbu, visi Jūsu bērni muzicēja ar mirdzošām acīm, tas bija lieliski! Jūsu rotaļu un muzicēšanas pozitīvā enerģija bija tik "lipīga", ka klātesošie baudīja koncerta dalībnieku dāvāto patieso prieku un es ticu, ka tas palīdz straujāk atveseļoties! Sirsnīgs paldies!!! Lai gaišs un muzikāls pavasaris!"

  Sirsnībā, Ilze Siliņa

  Publicēts : 20.04.2018.

  Krāsainās domas 2018.


  12. aprīļa pēcpusdienā notika Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes - konkursa "Krāsainās domas" noslēguma pasākums. Ar saviem darbiem , kuri tika radīti gaidot Latvijas 100gadi, izstādē piedalījās ap 200 dalībnieku no 12 skolām.

  Paldies čaklajiem māksliniekiem un viņu radošajiem skolotājiem!

 • Pasākuma protokls

  Vizuālās mākslas skolotāja Līga Jukša

  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Dace Eisaka

  Publicēts : 13.04.2018.

  Mācās studenti


  10. aprīlī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2.kursa studentes vēroja un koīgā sarunā ar pedagogiem analīzēja fizikas stundu 9.klasē (sk.V.Kalniņš), matemātikas stundu 1. klasē (sk.V.Kopmane) un logopēdijas nodarbību (logopēde L.Andersone).

  Studentes apskatīja arī Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo skolu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādi "Krāsainās domas".

  Izglītības metodiķe A.Arbidāne

  Publicēts : 13.04.2018.

  Sadarbība ar LU


  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti jau vairāku gadu garumā mācās pie mūsu skolas skolotājiem - vēro un analizē stundas, klausās pedagogu lekcijas, iziet obligāto pedagoģisko praksi. 3.aprīlī piecas 3.kursa studentes vēroja un analizēja sk.Silvijas Bērziņas vadīto sociālās zinības stundu un skolotāja Aigara Bicāna sporta stundu. šajā mācību gadā viena fakultātes studente apgūst izglītības vadības un latviešu valodas skolotāja praksi Ulda Veihmaņa vadībā.

  Gunta Maslovska - direktores vietniece

  Publicēts : 06.04.2018.

  Vecāku vispārizglītojoša sapulce


  Publicēts : 04.04.2018.

  Karjeras lidlauks


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 6.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 19.-22. martā devās uz "Starptautisko Lidostu Rīga", kur mācību ekskursijas laikā iepazinās ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem, teritoriju un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Skolēni tika iepazīstināti ar aviācijas nozarē strādājošajām profesijām un karjeras iespējām lidostā. Skolēni ieguva priekštatu par darbu lidostā un iespējām strādāt lidostā vasaras skolēnu brīvlaikā.

  Agris Skulte

  Publicēts : 23.03.2018.

  Skola 2018


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 8.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 23.-25. februārim apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi "Skola 2018" ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespēja tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju iespējām, vērot prezentācijas, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos.

  Agris Skulte

  Publicēts : 23.03.2018.

  Tālākizglītības kursi


  Mūsu skolas pedagogi dalījās savā pieredzē ar Misas vidusskolas pedagogiem, pārliecinot, ka izšķiroša loma par to, kas notiek stundā, ir skolotājam - attieksmei pret skolēniem ar speciālām vajadzībām, gatavībai strādāt ar atšķirīgo, pedagoga iemaņām, zināšanām un rīcību.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 19.03.2018.

  Atvadas ziemai


  1.-5.klases skolēni 8.martā , "vistas Aiziet" un " truša Stop" aicināti , slēpoja, sacentās ragavu vilkšanā, sniega piku mešanā mērķī, hokeja spēlē, stafetē "Zaķi un vilks", cēla sniegavīrus un būvēja sniega pilis.

  Jaukas, sportiskas un aktīvas atvadas ziemai!

  Anita Pormale

  Publicēts : 09.03.2018.

  Draugos ar dziesmu


  Mūzika mūs vieno un ceļ spārnos kā allaž! Priecājamies pastāstīt, ka 1. martā piedalījāmies starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā "BALSIS", kuru rīkoja Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs. Karla Orfa kanonu "Ding, dong!" dziedāja un zvanus spēlēja 2. a klases ansamblis: Antonova Liene, Ciša Sintija, Luste Renārs, Millere Sofija, Rozenberga Tīna, Rusāne Luīze.

  Inga Pekša

  Publicēts : 05.03.2018.

  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRS


  22.februārī uz profesionālās pilnveides semināru tika aicināti speciālie pedagogi no Rīgas plānošanas reģiona un Jelgavas novada vispārizglītojošajām skolām.

  "Paldies! Bija ļoti lietderīgs un informācijas bagāts seminārs. Klausoties lektorus, man bija iespēja vēlreiz padomāt, paanalizēt prātā, kādā veidā ir organizēts mācību process ar programmas ....56.. bērniem mūsu skolā. Liels paldies visai jūsu komandai par kvalitatīvu semināru! Ar cieņu, Egle Kaminska, Jaunogres vidusskola."

  Publicēts : 26.02.2018.

  DZIMTĀS VALODAS MĒNESIS


  Dzimtās valodas mēneša ietvaros skolēni ar lielu interesi un aizrautību meklēja labos vārdus dažādu tautu valodās, veidoja plakātus, kuros atspoguļojās atrastie vārdi. Plakāti bija glīti un gaumīgi noformēti, atklājot skolēnu radošās spējas.

  Rokrakstu parādei skolēni teksta paraudziņus centās raksītt glīti un akurāti, kā sanāca, par to varēja spriest pie gaiteņu sienām izliktajā darbu parādē.

  Skaļās lasīšanas konkurss mūsu skolā norisinājās pirmo reizi. Labākie katras klases lasītāji informēja klausītājus par savu mīļāko grāmatu, lasīja auditorijai priekšā pašu izvēlētu daiļdarba fragmentu. Konkurss bija interesants un izdevies, jo skolēni bija labi pastrādājuši un tam sagatavojušies. Paldies skolotājai Dacei par gaumīgi iekārtoto telpu.

  Paldies klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem par skolēniem sniegto atbalstu, vērtīgajiem padomiem.

  Uldis Veihmanis

  Publicēts : 23.02.2018.

  Rīgas pilsētas speciālo skolu sacensības florbolā.


  7. februārī mūsu skolas puiši piedalījās Rīgas pilsētas speciālo skolu sacensībās florbolā un ieguva godalgotas vietas

  Vecākās grupas zēni izcīnīja pirmo vietu, bet jaunākās grupas puiši ieguva otro vietu.

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 19.02.2018.

  Zinātnes dienas.


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra 3.-7. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros no 6.-8. februārim apmeklēja zinātkāres centra “ZINOO Rīga”rīkotās nodarbības, kur iepazina ar zinātni saistītas profesijas, karjeras iespējas zinātnesnozarē un veicināja cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

  6. klases skolēni apmeklēja “Gudrā plastilīna nodarbību”, kur tika demonstrēts, ka ķīmijavar būt aizraujoša un interesanta. Skolēni pārbaudīja ķīmisko vielu reakcijas unagregātstāvokļa maiņu, no dažādām vielām izgatavojot gudro plastilīnu.

  7. klases skolēni apmeklēja “Lego Mindstorms robotu nodarbību”, kur ar Lego komplektudetaļām apbūvēja nelielu datoru, iepazīstoties ar modernu un zinātniski – fantastiskutehnoloģiju kā roboti. Rezultātā skolēni izveidoja robotu, kurš ieprogrammēts klausītkonkrētām norādēm, sacensties savā starpā.

  3.-5. klašu skolēni piedalījās interaktīvā eksperimentu priekšnesumā, kur, pielietojotuguni, ūdeni, gaisu, sauso ledu, šķidro slāpekli, pārliecinājās par zināmu vielu neparastajāmīpašībām un kopīgi ar priekšnesumu vadītāju veica eksperimentus ar aukstām gāzēm.

  Agris Skulte

  Publicēts : 19.02.2018.

  Informācija speciālajiem pedagogiem

 • Informācija par semināru(.pdf, 248 KB)

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 02.02.2018.

  Ābeces svētki.


  1.a klase un Burtu meitiņa (sk.Duboveca) ceturtdienas pēcpusdienā aicināja pārējos pirmo klašu skolēnus uz svētkiem, lai atvadītos no Ābeces - burti iepazīti, lasītprasmes pamati apgūti. Skolēni minēja mīklas, veidoja burtus, dziedāja un dejoja - kā jau pēc labi padarīta darba.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 26.01.2018.

  Barikāžu atceres nedēļa


  Barikāžu atceres nedēļas pasākumi skolā norisinājās no 15.-19.janvārim. Klasēs notika audzināšanas stundas, skolēni devās ekskursijā uz notikumu vietām un Barikāžu muzeju. Skolā viesojās zemessardzes 54.ITNB zemessargs kaprālis Andris Juškāns un jaunsargi.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 22.01.2018.

  Ziemassvētku pasākums 1.-4. klasei


  Paldies leļļu teātrim "Tims" par priekšnesumu un izklaidēm!

  Publicēts : 11.01.2018.

  Ziemassvētku pasākums 5.-7. klasei


  Publicēts : 11.01.2018.

  Ziemassvētku pasākums 8.-9. klasei


  Publicēts : 11.01.2018.

  Ziemassvētku koncerts un skolēnu godināšana.


  Publicēts : 11.01.2018.

  PASAULE AP MUMS


  Domā, palīdzi, mācies un priecājies! Šāds izvērtās 14. decembra labdarības biedrības "Dace" 20. gadu jubilejas pasākums "Pasaule ap mums", kuru rīkoja mūsu skolas bijusī audzēkne Dace Deizija Rode. Dziedāja 2. A klases ansamblis: Luīze, Renārs, Sintija, Renāts, Tīna, Gustavs, Liene un Sofija. Ar mums kopā priecājās bērni, kuriem ir čaklas rokas: Henrijs, Sintija, Raitis, Kristīne, Markuss. Pasākumu ar savām balsīm kuplināja Sabīne Geibas, Reinis Reimanis un Aivo Oskis. Paldies par prieku un dāvanām!

  Mūzikas skolotāja Inga Pekša

  Publicēts : 19.12.2017.

  "PROFESIJU PORTFELIS"


  Karjeras izglītības pasākumā Rīgas 3.speciālajā pamatskolā piedalījās 9.a klases komanda "Kadriņš" (Jānis, Samanta, Tīna, Artūrs, Reinis, Aigars ) , iepazīstinot pārējos pasākuma dalībniekus ar fotogrāfa profesiju. Dažādās profesiju darbnīcās pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīt galdnieka, automehāniķa, grāmatu labotāja, pavāra, konditora, mājkalpotājas, vizāžista, fotogrāfa , sporta skolotāja profesiju un veikt praktiskus uzdevumus.

  Paldies skolotājai Rutai Nececkai par fotogrāfa darbnīcas vadīšanu un skolotājai Jolantai Dzintarai par komandas sagatavošanu pasākumam.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 06.12.2017.

  SKOLA 2018


  Šajā mācību gadā skolas pedagogi turpina darbu projektā "Atbalsts skolu stratēģisko mērķu sasniegšanai", papildinot savas zināšanas par tēmu "Patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas jautājumu integrēšana pedagoģiskajā procesā".

  1.decembra nodarbība "Latviskā dzīves ziņa" lektores Staņislavas Marsones vadībā veicināja izpratni par patriotiskās audzināšanas tradīcijām un to transformāciju mūsdienu skolas pedagoģiskajā procesā.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 06.12.2017.

  Draugos ar dziesmu


  Uz konkursu “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu” Iļģuciema kultūras centrā devās arī mūsu skolas ansamblis “Minikoris” , kurā jauki un skanīgi apvienojās 4.klases meiteņu Lauras, Lilitas, Diānas, Viktorijas un 5.a klases zēnu Ralfa, Ermīna, Markusa, Valentīna, un 5.b klases Artūra T. balsis.

  Paldies skolotājām Ingai Pekšai un Aivai Līduma par kolektīva sagatavošanu konkursam.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 01.12.2017.

  Darba pasaules iepazīšana


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs ir starp 402 izglītības iestādēm, kas saņēmušas ESF atbalstu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

  Projekta ietvaros 29. novembrī skolas 1.-3.klašu skolēni kinoteātrī “Splendid Palace” noskatījās Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps 2017” ieguvēju – nominācijā labākā animācijas filmas režija un scenārijs-animācijas filmu “Bize un Neguļa”.

  Bērni noskatījās ne tikai filmu, bet arī izglītojošā un atrakīvā lekcijā , kuru vadīja filmas režisors Edmunds Jansons un mākslinieks Reinis Pētersons, uzzināja, kā top animācijas filmas, par filmas tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 30.11.2017.

  Vecāku diena

  Publicēts : 10.11.2017.

  Mācās Tukuma novada pedagogi


  2017.gada 23.novembrī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā zināšanas speciālajā pedagoģijā apguva Tukuma novada 14 izglītības iestāžu , speciālās izgītības programmu metodisko apvienību 20 pedagogi.

  Profesionālās kompetences pilnveides seminārā pedagogi noklausījās lekcijas par bērniem ar mācīšanās traucējumiem pedagoģiskajā, psiholoģiskajā un medicīniskajā aspektā, vēroja un analizēja mācību stundas.Diskusijās aktualizējās jautājums par vecāku un skolas sadarbības nepieciešamību pozitīva rezultāta sasniegšanai.

  Gunta Maslovska

  Publicēts : 24.11.2017.

  Svinam valsts svētkus.


  Publicēts : 23.11.2017.

  Viktorīna “Vai pazīsti Latviju?”


  Patriotu mēneša ietvaros 14. novembrī 6. un 7. klašu audzēkņi piedalījāsviktorīnā “Vai pazīsti Latviju?”, kur aizraujošus uzdevumus bija sagatavojušasskolotājas Silvija Bērziņa un Inguna Zaharova.

  Visas klases saņēma krāšņus diplomus par aktīvu piedalīšanos viktorīnā.

  8. un 9. klašu puiši savu varēšanu demonstrēja sporta zālē “Stipriniekakausa” izcīņā skolotāja Aigara Bicāna sagatavotajās sportiskajās aktivitātēs.Meitenes šoreiz līdzjutēju lomā!

  3. vietu ieguva Kristens Bumbieris, 2. vietu – Alvis bērziņš, bet ceļojošo“Stiprinieka kausu” izcīnīja Roberts Ragulis.

  Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un audzēkņiem par dalību!

  Dace Eisaka

  Publicēts : 10.11.2017.

  Svinam svētkus.


  1.(p) a, 1.(p)b, 1.a, 1.b un 2.a klašu audzēkņi nedēļas garumā aktīviiesaistījās Valsts policijas rīkotajā sociālajā kampaņā “Supervaronim nepazust”,bet 6. novembrī skolas sporta zālē piedalījās atraktīvās sacensībās “Lāčplēsis –Es - Supervaronis”.

  3.a, 4.a, 5.a un 5.b klašu audzēkņi veica projekta darbu “Lāčplēši mūsdienās – glābšanas dienestu darbinieki”, kā arī piedalījās sportiskās “Mazo Lāčplēšu” sacensībās.

  Abās klašu grupās bija jāveic uzdevumi – “Cīņa ar melno bruņinieku”,“Tīreļa purvs”, “Lāča vilkšana”, “Laimdotas nešana pretī gaišākai nākotnei” un“Jāšana stikla kalnā”.

  Nomināciju “Mazie Lāčplēši 2017” ieguva 2.a klase un 3.a klase.

  Apsveicam!

  Vecāko klašu skolēnu devās uz Kara muzeju – iepazīsties ar ekspozīcijuun kara tehniku, kā arī locīja sarkanbaltsarkanās lentītes.

  Dace Eisaka

  Publicēts : 10.11.2017.

  Pēc pieredzes uz Iecavu


  Skolas logopēdes I.Kalniņa, L.Andersoni un A.Arbidāne viesojās pie cienījamās logopēdes un daudzu grāmatu autores Annas Baumanes Iecavas internātpamatskolā. Bija iespēja pavērot grupu nodarbību bērniem ar rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem, gan individuālās nodarbības fonētisko traucējumu novēršanai, sarunās rast atbildi uz interesējošiem jautājumiem.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 10.11.2017.

  Informācija no PMLP

  Publicēts : 10.11.2017.

  Mazais 100-gades pilsonis


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 8.a un 9.a klases 20 skolēni kopā ar pedagogiem šā gada 1.novembrī devās uz Dzīvnieku patversmi Juglā "Labās mājas". Šis pasākums tika veidots kampaņas "Mazais 100-gades pilsonis" ietvaros.

  8.a,9.a klases skolotājas un audzēkņi

  Publicēts : 03.11.2017.

  Turpinās pedagogu kompetences pilnveides aktivitātes īstenošana


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā oktobra mēnesī(10.,13.,24. un 25.10.2017.) četrās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursu grupās piedalījās 84 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm: Ādažu vidusskola – 2, Bauskas PII,,Pasaulīte” – 1, Iecavas internātpamatskola – 2, Majoru vidusskola – 3,Jūrmalas Mežmalas vidusskola – 2, Jūrmalas sākumskola ,,Ābelīte” – 4,Jūrmalas sākumskola ,,Taurenītis” – 1, Slokas vidusskola – 2, Vaivarupamatskola – 4, Birzgales pamatskola – 12, Vidrižu pamatskola – 6,Mārupes pamatskola – 2, Ogres sākumskola – 2, Olaines 1.vidusskola –2, Olaines 2.vidusskola – 7, Rīgas 28.vidusskola – 1, Rīgas 37.vidusskola – 4, Rīgas 40.vidusskola – 1, Rīgas Klasiskās ģimnāzija – 1,Rīgas Mūzikas internātvidusskola – 5, Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskola – 1,Rīgas 46.PII – 1, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums – 1,Salaspils 2.vidusskola – 1, Saldus PII ,,Zīlīte” – 2, Saulkrastu vidusskola – 2, Ulbrokas vidusskola – 1, Talsu 2.vidusskola – 1, Džūkstespamatskola – 1 un Tumes vidusskola – 1.

  Klausoties lekcijas, vērojot atklātās stundas un risinot problēmsituācijas, pedagogi apguva metodiskos atbalstus iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

  Gunta Maslovska, kursu vadītāja.

  Publicēts : 03.11.2017.

  UNESCO nedēļa 2017


  "Kultūras mantojums lietojumā"- tāds bija nedēļas nosaukums šogad, Skolēni audzināšanas , mājturības un tehnoloģijas stundās iepazinās ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām, mācījās gatavot paši, iepazinās ar senām ēdienu receptēm, noskaidroja savas ģimenes ēšanas paradumus, ēdienu receptes no vecvecāku mantojuma.

  Jau trešo reizi mūsu skolā norisinās starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda". 5.a klases audzēkņi ar dabas zinību skolotāju Irīnu Antonovu analizēja, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 30.10.2017.

  Foto izstāde –konkurss “Mani draugi”.

  Šajā krāšņajā rudenī mūsu skolā notika Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstāde ”Mani draugi”. Foto izstāde bija apskatāma Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā attīstības centrā no šī gada 16. oktobra līdz 19.oktobrim. Izstādē –konkursā skolēni bija iesnieguši 49 darbus no sešām skolām. Izstādes noslēgumā piedalījās jaunie fotogrāfi, skolotāji un arī draugi- klasesbiedri, kas bija redzami fotogrāfijās. Darbos tika tverti mirkļi ar dažādām emocijām un noskaņām.Fotoattēlos bija redzami gan cilvēki, gan dzīvnieki, gan arī rotaļlietas un spēles. Izstāde bija koša un noskaņām bagāta.

  Foto izstādi – konkursu “Mani draugi” atbalstīja Rīgas domes Izglītības , kultūras un sporta departaments. Skolēni un skolotāji bija priecīgi par jaukajām dāvanām un krāšņajiem diplomiem.

  Arī mūsu skolas skolēni veiksmīgi piedalījās foto izstādē –konkursā “Mani draugi”. Apsveicam visus konkursa dalībniekus ar iegūtajiem diplomiem un atzinības rakstiem. Paldies visiem skolotājiem par skolēnu sagatavošanu foto izstādei – konkursam.

  Līga Jukša

  Publicēts : 26.10.2017.

  Rudens izstāde


  1.(p)a klases audzēkņi nedēļas garumā savā klasē uzņēma viesus - citu klašu audzēkņus, lai papriecātos par izstādi "Rudentiņš - bagāts vīrs".

  Ar vecāku palīdzību izveidoti interesanti darbi. Skolotāja R.Vjatere cer, ka šāda izstāde kļūs par klases tradīciju.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 13.10.2017.

  Rūpes par sevi


  Zobu higēniste Anda Mironova iepazīstināja 5.un 6.klases skolēnus ar zobu tīršanas metodēm un mutes veselības nozīmi komunikācijā ar citiem cilvēkiem.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 09.10.2017.

  Noslēdzies projekts


  Ar krāšņu Miķeļdienas pasākumu noslēdzās projekts “Audz vesels, bērns!” Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādē. Esam gandarīti, ka mūsu skola tika izraudzīta par sadarbības partneri. Projekta laikā tika organizēti izglītojoši pasākumi gan pedagogiem, gan vecākiem (skolas pedagogu Kalniņas I. un Arbidānes A. lekcijas). 173.PII audzēkņi piedalījās koncertā un sporta dienā mūsu skolā.

  Paldies bērnu dārza vadītājas vietniecei un projekta koordinatorei Vitai Kaļvai par iespēju mums piedalīties projektā.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 02.10.2017.

  Skolotāju diena


  Paldies skolas 9.klašu audzēkņiem par jauko, sirsnīgo un atraktīvo pasākumu pedagogiem.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 02.10.2017.

  Miķeļdiena skolā


  Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Miķeļi iekrīt dabas lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki, tirgus dienas. Skolas Miķeļdienas tirgū vairāk kā 50 tirgotāji pārdeva ģimenē ceptos gardumus.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 29.09.2017.

  Darba plāns oktobrim

  Publicēts : 28.09.2017.

  Dzejas dienas


  26.septembrī mūsu skolā tradicionāli tika atzīmēts Dzejas dienu galvenais pasākums, jo ciemos bija ieradusies sengaidītā dzejniece, pasaku autore un tulkotāja Māra Cielēna. Dzejniece skolēniem pastāsīja,kā top dzejoļi, pasakas, kādi ir viņas vaļasprieki. Interesanti bija klausīties atbildes uz skolēnu iepriekš sagatavotajiem jautājumiem. Liels paldies visiem skolotājiem, kuri palīdzēja noorganizēt pasākumu. Īpaši jāpateicas brašajiem dzejoļu skaitājiem Andrim un Nikitam no 3.a klases, Markusam un Ralfam no 5.a klases, Tīnai no 9.a klases par pasākuma vadīšanu.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 28.09.2017.

  Pedagogu tālākizglītības kursi


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs turpina organizēt pedagogu tālākizglītības kursus: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana. Kursu mērķis ir celt pedagogu profesionālo kapacitāti darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, iepazīstināt ar pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu, sniegt pieredzi individualizēta mācību procesa veidošanā un tehnoloģiju izmantošanā speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai. Kā arī veidot prasmi skolas atbalsta komandas darba organizēšanā.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 22.09.2017.

  Olimpiskā diena 2017


  22.septembrī 563 vietās Latvijā notiek "Olimpiskā diena 2017". Atsaucoties starptautiskās un nacionālās Olimpiskās komitejas aicinājumam "Vingro svaigā gaisā!", sportoja arī mūsu skolas skolēni.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 22.09.2017.

  Mazais 100 gades pilsonis

  20. septembrī kampaņas “Mazais 100gades pilsonis” ietvaros 8. un 9. klašu skolēni tikās ar Pilsoniskās alianses biroja vadītāju Anitu Īvāni.

  Dace Eisaka

  Publicēts : 22.09.2017.

  Veselības nedēļas noslēguma pasākums

  14.septembrī Zelta boulinga un skvoša centrā notika veselības nedēļas 2017 noslēguma pasākums. Veselības nedēļā (29.05-04.06.2017) aktīvi piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Pasākumā skolu pārstāvēja sporta skolotājs Aigars Bicāns un saņēma veselības nedēlā nopelnītos sertifikātus un peteicības rakstus no Latvijas sporta federācijas padomes vadītāja Andra Bērziņa.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 21.09.2017.

  Pozitīvās domāšanas spēks

  Cienījamie vecāki! Aicinām Jūs izmantot piedāvāto iespēju!

  Skolas administrācija.

  Publicēts : 14.09.2017.

  Pirmais septembris


  Publicēts : 04.09.2017.

  Skolotāji mācās


  Publicēts : 25.08.2017.

  Publicēts : 24.08.2017.

  Skolotāji mācās


  Publicēts : 24.08.2017.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs organizē pedagogu tālākizglītības kursus:

  1. programmma. Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana.

  Programmas mērķis ir paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Iepazīstināt pedagogus ar izglītojamā izpētes procedūru, tās rezultātiem un analīzi, veicināt prasmi saskatīt izglītojamā resursus un izveidot individuālo izglītības programmas apguves plānu. Kursu laikā tiks sniegta pieredze starpinstitūciju sadarbības organizēšanā, izglītības iestādes produktīvu pārmaiņu veidošanā, nezaudējot pamata vērtības.

  Norises laiki:

  23.08.2017.

  20.09.2017.

  10.10.2017.

  24.10.2017.

  09.11.2017.

  2. programma. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

  Kursu mērķis ir celt pedagogu profesionālo kapacitāti darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, iepazīstināt ar pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu, sniegt pieredzi individualizēta mācību procesa veidošanā un tehnoloģiju izmantošanā speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai. Kā arī veidot prasmes skolas atbalsta komandas darba organizēšanā.

  Norises laiki:

  24.08.2017.

  21.09.2017.

  13.10.2017.

  25.10.2017.

  08.11.2017.

  Lektori :

  Rasma Vīgante, dr. paed.,

  Irīda Jansone, mag. paed.,

  Raimonda Zeidmane, mag. paed.,

  Anniņa Arbidāne, mag. paed.,

  Jolanta Āboltiņa, mag. paed.,

  Irēna Kalniņa, mag. paed.

  Maija Dūka, mag. psych.,

  Ilze Pelne-Bērziņa, psihiatre,

  Iveta Damroze, psiholoģe,

  Gunta Maslovska, mag. paed.,

  Signe Zeidaka, sociālais pedagogs

  Publicēts: 21.08.2017.

  Pedagogi mācās un dalās pieredzē

  Jau divdesmito gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs organizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, kam ir mācīšanās traucējumi. Kursu tēma - ,,Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī” (A programma). Kursi norisinājās no 5. līdz 9.jūnijam (36 stundas). Tajos sniedza zināšanas Latvijas Universitātes pasniedzējas Rasma Vīgante, Maija Dūka un Malgožata Raščevska, ārsts – psihiatrs Jānis Bojārs, bet 23 skolas pedagogi – lektori dalījās savā darba pieredzē. 30 kolēģi no 12 novadiem – Rīgas, Daugavpils, Dobeles, Ikšķiles, Jelgavas, Krustpils, Mārupes, Raunas, Smiltenes, Stopiņu, Saldus un Vecumnieku guva zināšanas, ieteikumus un praktisku pieredzi turpamākajam darbam.

  Dabas spēkā sev spēku rast turpmākam darba cēlienam!

  Gunta Maslovska, kursu vadītāja, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā

  Publicēts : 16.06.2017.


  Forums “Izglītība izaugsmei 2017”

  14. un 15. jūnija forums bija atskats uz paveikto šajā mācību gadā. Pasākums pulcināja pedagogu no Rīgas, Pierīgas un Jūrmalas skolām.

  Mūsu skolas pedagogi Līga Ašmane un Līga Jukša piedalījās pedagogu meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi!”

  Projektu konkursā “Atbalsts skolu stratēģisko mērķu sasniegšanai” skolas kolektīvs iesaistījās projektā “Pedagogs – komunikācijas meistars” . Ar projekta darba rezultātiem un nākotnes iecerēm prezentācijā “Vēroju, darbojos un mācos” foruma dalībniekus iepazīstināja projekta koordinatore A.Arbidāne.

  Publicēts: 16.06.2017.

  Izglītība izaugsmei 2017
  Izglītība izaugsmei 2017

  Skolas 36. izlaiduma absolventi un skolotāji

  Skolas apkārtnes apzaļumošanas talka


  Mātes un vecāku dienai veltīts koncerts


  Pēdējais zvans


  Sporta pasākums "Ģimeņu svētki"

  2017. gada 13. maijā mūsu skolas labākie florbolisti un futbolisti, kā arī vieglatlēti piedalījās BJC ''Daugmale'' 2016./2017. m.g. noslēguma sporta pasākumā "Ģimeņu svētki" . Šajās sacensībās mūsu skolēni izcīnīja 1. vietu miniflorbolā vecākajā grupā, 1. vietu jaunākajā grupā, 2. un 3. vietu 60 metru skrējienā, 3. vietu šautriņu mešanā. Un futbolā ierindojāmies 5. vietā no 12 komandām.


  Sporta sacensības “No ligzdas ligzdā”

  Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam, Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs otro gadu uz netradicionālās vieglatlētikas sacensībām aicina Rīgas pilsētas speciālo skolu audzēkņu komandas.

  10. maija pēcpusdienā Ķengaraga stadionā pulcējās Rīgas 66.speciālās vidusskolas , Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas, Rīgas speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas 2. internātpamatskolas, Rīgas 4. internātpamatskolas, Rīgas sākumskolas “Valodiņa” un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra sportisti - kopā 12 komandas.

  Sacensības 8 etapos bija veidotas tā , lai komandas dalībnieki darbotos saliedēti, kopā cīnītos par uzvaru. Tas pārliecinoši izdevās Rīgas speciālās internātpamatskolas komandai skolotājas Irīnas Lonšakovas vadībā, kuri saņēma uzvarētāja kausu, medaļas un atzinības rakstus. Pie medaļām tika arī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra komandas. Visu komandu sportisti saņēma atzinības rakstus par aktīvu dalību sacensībās, bet skolotāji pateicības par komandu sagatavošanu.

  Sacensību dalībniekus atklāšanas parādē iepriecināja BJC “Daugmale” mūsdienu deju grupa “Okey” skolotājas Ingunas Cakules vadībā, bet apbalvošanas līnijā dalībniekus ar dziesmu sveica 9.klases skolniece Viktorija Unbedahte.

  Jaukas , saulainas un sportiskas vasaras brīvdienas!

  Materiālu sagatavoja A. Arbidāne – Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe


  Konference

  2017.gada 10.maijā sociālais pedagogs Signe Zeidaka kopā ar 7.b klases skolniecēm Viktoriju Savicku un Montu Kabiņecku pārstāvēja mūsu skolu Valsts bērnu tiesību inspekcijas rīkotajā konferencē „Būvējam drošu skolu”. Viktorija un Monta par konferencē pieredzēto stāsta: „ Mums patika darba grupas skolēniem, skolotāji bija tik forši. Iepazināmies, kopēji domājām un darbojāmies ar jauniešiem no visas Latvijas. Mēs runājām par dažādām problēmām skolā, ko vajag darīt, ja tevi vai kādu citu aiztiek.”

  Baltā galdauta svētki mūsu skolā


  Skolotāji turpina mācīties

  Š. g. 3. maijā skolotāji noklausījās profesionālās vidusskolas "Victoria" direktores Andželas Dubinskas lekciju "Starpkultūras saskarsmes jautājumi".


  Sporta svētki

  Š.g. 25. aprīlī notika Rīgas pilsētas speciālo skolu sporta svētki - "Izveicīgie rīdzinieki - 6". Mūsu skola piedalījās ar 2 komandām. Sacensībās izcīnījām titulus - "Meistarīgie florbolisti" un "Ātrākie skrējēji".


  Skolotāji turpina mācīties

  Š.g. 18. aprīlī skolotāji noklausījās etiķetes pasniedzējas Aijas Strautmanes lekciju Saziņa ar skolēnu, komunikācijas un prasmju pilnveide mācību un audzināšanas procesā caur etiķetes mācību.

  Dzīvo drošāk!

  3. - 7. aprīlis skolā bija drošības dienas.

  RD labklājības departamenta organizētā projekta "Traumatiskma profilakse pirmajās klasēs" ietvaros tika organizētas nodarbības "Dzīvo drošāk!". Nodarbības vadīja Lapsa Ašā un Vilks Apdomīgais.


  Konkurss -izstāde ”Kaķu galerija 2”

  Mūsu skolas skolēni ir veiksmīgi piedalījušies BJC “Zolitūde” veidotajā konkursā - izstādē ”Kaķu galerija 2”. Atzinības rakstu ir ieguvis Renārs Luste, bet pateicības ir saņēmuši Kristers Začs, Rodrigo Rauls Voicišs, Laura Irina Kalniņa un Samanta Siliņa skolotājas Līgas Jukšas vadībā. Apsveicam ar panākumiem!

  Mūsu skolas skolēni apmeklē Getliņi EKO

  Getliņi EKO ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons, kur pārstrādā sadzīves atkritumus, ražo ekoloģiski atjaunojamu enerģiju un audzē dārzeņus. Skolēni iepazinās ar ekoloģisko apsaimniekošanu un apmeklēja tomātu audzēšanas siltumnīcas.


  Mākslas konkurss “Rīgas toņi un pustoņi”

  RIIMC veidotajā Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Rīgas toņi un pustoņi” otrajā kārtā veiksmīgi piedalījās mūsu skolas skolēni. Vizuālajā mākslā 3.pakāpes diplomu ieguva Daniels Brikmanis un Jānis Audijānis ,bet atzinības rakstus ieguva Gundars Trejs, Artis Dreimanis, Kristens Bumbieris skolotājas Līgas Jukšas vadībā. Vizuāli plastiskajā mākslā 3.pakāpes diplomu ieguva kolektīvs darbs “Pavasara ēnas parkā” , bet atzinības rakstu ieguva kolektīvs darbs “Koka Rīga” skolotājas Gulnaras Skuteles vadībā. Apsveicam laureātus!

  Putnu diena

  Šogad pirmo reizi skolā tika rīkotas putnu dienas.

  Jaunāko klašu skolēni iepazinās ar dažādiem putniem, stundās un pagarinātās dienas grupas laikā zīmēja un veidoja dažādus putnus: gan tādus ka dabā, gan krāsainus fantāziju putnus. Darbi apskatāmi skolas gaiteņos.

  8.-9. klašu zēni rādīja mājturības stundās apgūtās prasmes un gatavoja putnu būrīšus. Kā pirmais darbs sanāca, lai vēlāk novērtē mūsu spārnotie draugi.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs realizē projektu DUSMOT-NIEKS ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansiālo atbalstu rīkojuma numurs DIKS-17- 219-rs.

  Gan prakse, gan zinātniskā literatūra rāda, ka dusmu izlāde fiziskā veidā – skrienot, dauzot spilvenu vai plēšot papīru u.tml., nav efektīva agresijas mazināšanai. Meklējot efektīvus un jaunus veidus kā palīdzēt agresīvajiem bērniem tikt galā ar savām dusmu izpausmēm, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra pedagogi uzzināja par Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētājas Līgas Bērziņas izstrādātajām spēlēm, kas ir palīgmateriāls darbam ar uzvedības problēmām skolas vidē. Spēles ir radošs materiāls praktiskai saspringtu situāciju izpratnes veidošanai un risināšanai, kā arī skolēnu emocionālajai audzināšanai. Viens no preventīvajiem agresivitātes korekcijas darba virzieniem ir konstruktīvas uzvedības apmācība problēmsituācijās un savu emociju apzināšana, šos aspektus ietver “Dusmu kontroles spēle”. Bērni un pusaudži viegli apgūst jaunas prasmes caur rotaļu vai spēli, jo tas ir saistošs veids, kas notur bērnu un pusaudžu uzmanību, pat tad, ja tas sagādā grūtības.

  Izmantojot Latvijas Autisma apvienības Līgas Bērziņas izstrādātās spēles “Dusmu kontroles spēle” darbam ar uzvedības problēmām skolas vidē, plānojam paaugstināt izglītojamo saskarsmes prasmes, spēju izprast sociālās situācijas, mazināt agresīvo uzvedību.

  Projektam tiks piesaistīta sertificēta psihoterapeite kognitīvi – biheiviorālajā terapijā un klīniskā psiholoģe Karīna Andersone, kura iepazīstinās skolotājus ar bērnu un pusaudžu emociju regulēšanas prasmju profilaksi, tiks rīkotas skolotāju domnīcas par šo tēmu.

  Projekts tika uzsākts š.g. 27. februārī. Bērniem un pusaudžiem ar agresīvu uzvedību tiek nodrošinātas regulāras “Dusmu kontroles spēles” nodarbības, kuras vada skolas sociālais pedagogs un skolas izglītības psihologs. Skolotāji piedalījās “Dusmu kontroles spēles” apmācības nodarbībās un plāno izmantot gūtās zināšanas klases stundās un pagarinātās grupas laikā.

  Sociālais pedagogs vadīs arī drāmas pēcpusdienas projekta grupas bērniem un pusaudžiem.

  Sadarbībā ar sporta skolotājiem tiks rīkotas sadarbības spēles projekta grupas bērniem un pusaudžiem. Vizuālās mākslas skolotāja iesaistīs skolēnus dusmu kontroles plakātu izstrādē, un veidos plakātu izstādi skolas telpās.

  Projekta noslēgumā projekta grupas bērni un pusaudži apmeklēs teātra izrādi. Teātra izrādes apmeklējums ir nozīmīgs pasākums. Viens no “DUSMOT-NIEKS” mērķiem ir iemācīties pozitīvas saskarsmes prasmes, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus kontrolēt un izturēt savas emocijas, īpaši negatīvās emocijas, tādas kā bailes.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra bērni un pusaudži projekta laikā apgūs pašregulācijas metodes nepiespiestā un pozitīvā veidā, piedaloties interaktīvās spēļu metodēs, līdzdarbojoties un savstarpēji sadarbojoties. Nodarbību laikā bērni un pusaudži gūs pozitīvas emocijas, kas veicinās pozitīva pašvērtējuma veidošanos.

  Skolotāji iegūs pilnvērtīgas teorētiskas zināšanas un gūs jaunas metodes agresīvas uzvedības korekcijai ikdienas darbā, būs iespēja dalīties savā pieredzē ar kolēģiem. Skolotāji izveidos atbalstu bērniem un pusaudžiem ar agresīvu uzvedību savās klasēs.

  Projektam noslēdzoties “Dusmu kontroles spēles” nodarbības tiks turpinātas gan atsevišķās klasēs, gan izglītojamo grupām pēc vajadzības.

  Rakstu sagatavoja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe, DUSMOT-NIEKS projekta koordinatore Jolanta Āboltiņa


  Izstāde un konkurss “Krāsainās domas 2017”

  Trešo gadu pēc kārtas Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā-attīstības centrā aprīļa sākumā notika Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo skolu izstāde un konkurss “Krāsainās domas 2017”. Šogad skolēni radošo iedvesmu smēlās dabā . Izstāde “dārzs no aprīļa līdz aprīlim” ir veltījums Latvijas simtgadei. Bērnu veikums priecēja skatītājus ar lielu krāsainību gan vizuālās gan vizuāli plastiskās mākslas darbos. Apsveicam visus mūsu skolas laureātus un dalībniekus!

  Starptautiskais vokālais mūzikas konkurss "Balsis"

  29. martā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 3. a klases "Notiņas": Viktorija Bondareva, Lilita Dančina, Diāna Dubrovska un Laura Jubele, piedalījās Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas organizētajā starptautiskajā vokālās mūzikas konkursā "Balsis", un ieguva Uzslavas rakstus un balvas. Īpašu novērtējumu un prieku meitenes ieguva no žūrijas locekļa aktiera Aināra Ančevska.


  Dabaszinību mēneša noslēgums

  Marta mēnesis skolā tika aizvadīts dabaszinību noskaņās. 28. martā skolā norisinājās dabaszinību mēneša noslēguma pasākums. Klašu komandas bija sagatavojušas eksperimentus, ko demonstrēt skolas biedriem. Paldies par ieguldīto darbu!


  Izglītības forums “Iespēju Tilts”

  16. martā skolas 3 pedagogi piedalījās “Lielvārds Kompetences centra” rīkotajā izglītības līderu forumā “Iespēju Tilts”. Ikgadējais forums sākumskolas skolotājiem šogad bija veltīts tēmai “Atgriezeniskā saite – pamats izaugsmei”. Darbs forumā bija iedalīts divās sesijās, kurās uzstājas lektori Aivars Gribusts, Uldis Pāvuls, Mārīte Seile, Andris Gribusts, Jānis Skutelis, Mārtiņš Rītiņš, kā arī skolotājiem bija iespēja darboties pēc izvēles divās darbnīcās. Skolotāji iepazinās ar jauniem un interesantiem tehniskiem mācību līdzekļiem un apskatīja inovatīvas skolas mēbeles.

  Skolotāja Vita piedalījās darbnīcās – “Montesori metodes dabaszinībās sākumskolai” un “Tehnoloģijas formatīvajai vērtēšanai un nepārtrauktai atgriezeniskajai saitei”; skolotāja Veronika – “Tilts uz panākumiem – sadarbība ar vecākiem” un “Atgriezeniskā saite latviešu valodas stundā sākumskolā”; skolotāja Līga A. – “Pētniecība matemātikas mācībā sākumskolā – metode atgriezeniskās saites veicināšanai” un “Atgriezeniskā saite dabaszinību stundā sākumskolā”. Atgriezeniskā saite ir individuālās izaugsmes pamats gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolas vadībai.


  Kursi Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem

  17. martā ir noslēgušies kursi Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem. Mūsu skolas skolotāji un speciālisti dalījās pieredzē darbā ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un grūtības.


  Triju Baltijas valstu konference ,,Ar pacietību un lēnām jeb kvalitatīva izglītība katram pēc viņa spējām un vajadzībām”

  Vairāk informācijas par konferenci var lasīt šeit :

 • Triju Baltijas valstu konference (.docx, 35.8 KB)


 • Skolotāji apgūst improvizācijas metodes kopā ar Daini Gaideli


  Mūzikas mēnesis

  Februāris skolā pagāja mūzikas skaņās. 5.-9.klašu skolēni kā priekšnesumu gatavoja tautasdziemu. Saldumu kastes pārtapa skatuvēs ar scenogrāfiju šai dziesmai.

  Skolotāja Aiva Līduma


  Februārī notika mūzikas mēnesis 1. - 4. klasēm, kura laikā skolēni pildīja dažādus ar mūziku saistītus uzdevumus. Ļoti interesants un aizraujošs bija mūzikas mēneša noslēguma pasākums. Ciemos ar dziesmām bija ieradušies A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas bērni un viņu vadītāja S. Daugule.

  Skolotāja Inga Pēkša


  Mūsu sasniegumi konkursā “Lidice2017”

  Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss “Lidice2017” šajā gadā veltīts tēmai “Ceļojums”. Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi. Tai skaitā arī mūsu skolas skolnieka Ralfa Migala zīmējums. Apsveicam!

  Konkurss “Radi. Rādi. Redzi.” mūsu skolā

  Šī gada 15. februārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra skolotājas Līga Ašmane un Līga Jukša piedalījās projekta ”Izglītība izaugsmei 2017” konkursā “Radi. Rādi.Redzi.” Skolotāja L.Ašmane rādīja atklāto stundu matemātikā – tēma “Daudzstūri” 4.b klasei, bet skolotāja L. Jukša demonstrēja atklāto stundu vizuālajā mākslā par tēmu “Faktūras” 4.a klasei. Mācību stundu vēroja un vērtēja pieci RIIMC speciālisti un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktore un direktores vietniece mācību darbā. Pēc atklātajām stundām notika diskusija ar RIIMC speciālistiem, kurā mūsu skolas pedagogi tika labi novērtēti.

  Mg.art.Līga Jukša un Līga Ašmane

  Pieredzes nodošana turpinās

  22.februārī seši skolas pedagogi (Zaharova I., Bicāns A., Care-Bobinska E. ,Dzintara J., Vjatere R., Jukša L.) aicināja savās mācību stundās Skaistkalnes vidusskolas pedagogus, bet kopā ar direktores vietnieci mācību darbā piedalījās diskusijā par vērotajām mācību stundām un atbalsta pasākumu piemērošanu mācību darbā.


  Rīgas pilsētas speciālo skolu sacensības florbolā

  2017.gada 7.februārī mūsu skolas 5. - 6. un 7. - 9.klašu komandas piedalījās Rīgas pilsētas speciālo skolu florbola sacensībās, kuras notika Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā. Mūsu skolas komandas izcīnija I un II vietu, ar ko arī tās apsveicam!


  Lekcija - diskusija trešo klašu bērnu vecākiem un pedagogiem

  "Studija "Ar Pateicību"" aicina vecākus un pedagogus, kuri vēlas vairāk izprast savu bērnu - trešklasnieku apmeklēt lekciju - diskusiju "Mans bērns un es" , kas notiks 15.februārī, Rīgā, Matīsa ielā 37/39.

  Aplūkosim trešās klases bērnu vecumposmam atbilstošu īpatnību izpausmes sociālās un emocionālās attīstības kontekstā.

  Kopā ar vecākiem tiks pārrunātas tēmas, kuras šobrīd ir aktuālas:

  - kā novilkt un vai vispār novilkt kādas robežas audzinot bērnu,

  - kā ietekmēt un vai vispār ietekmēt bērna pašapziņu,

  - vai ietekmēt un vai vajag ietekmēt bērna vērtību skalu,

  - vai un kā uzlabot bērna attiecības ar vienaudžiem,

  - cik daudz un vai vispār vajag spēlēties ar bērnu u.c.

  Nodarbību vadīs psiholoģe Daina Kalniņa.

  Vairāk informācijas pa tālruni 29156958, 20363012.

  e-pasts : kadrijab@gmail.com

  Dalības maksa - 4 EUR.

  Pieteikšanās nodarbībai līdz 12.februārim, rakstot uz iepriekš minēto e-pastu.

  Kursi pedagogiem noslēdzas

  Ropažu vidusskolas un Skaistkalnes vidusskolas skolotājiem noslēdzies pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu nodarbības. Skolotāji guva jaunas zināšanas un jaunas atziņas, pozitīvu impulsu turpmākajam darbam.


  Kursi pedagogiem turpinās

  Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem 25.janvārī norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu kārtējās nodarbības. Mūsu skolas skolotāji dalījās pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skolas bērnu psihiatre Ilze Peine-Bērziņa sniedza lekciju par mācīšanās traucējumiem.


  Ropažu vidusskolas skolotāji seminārā


  Sniega aktivitātes skolā


  Skolotāji turpina mācīties

  Mūsu skolotājiem bija iespēja piedalīties "Personības pilnveidošanas centra" dibinātājas un kouča Indras Melbārdes vadītā lekcijā "Valodas maģija", kur apguvām praktiskas iemaņas pozitīvas domāšanas veidošanā, problēmu risinājumiem.


  Gūstam jaunu pieredzi

  2017. gada 11. janvārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe un speciālais pedagogs Jolanta Āboltiņa apmeklēja Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolu pieredzes apmaiņā par atbalsta sistēmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

  Pieredzes apmaiņā piedalījās Ropažu novada sociālā dienesta centra izglītības psihologs un sociālais pedagogs, kā arī Ropažu vidusskolas metodiķe, skolotāju palīgi un logopēde, pamatskolas skolotāja.

  Mūs uzņēma Zaķumuižas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Liene Trūpa un speciālais pedagogs Jolanta Nazarova un iepazīstināja ar skolēnu atbalsta sistēmu savā skolā.

  Tikšanās vērtīgākā atziņa, ka veidojot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, svarīgākā ir pedagogu sadarbība un kopīgs mērķis.

  Kursi pedagogiem turpinās

  Turpinot sadarbību ar Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem, 11.janvārī mūsu skolā norisinājās pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu kārtējā nodarbība. Tajā pedagogi vēroja mūzikas stundu 4.b klasē (sk.Inga), sporta stundu 1.a klasē (sk.Anita) un angļu valodas stundu 7.b klasē (sk.Iveta). Tiekoties diskusijā, tās arī analizēja.

  Pedagogi noklausījās sākumskolas skolotājas Regīnas Vjateres lekciju ,,Matemātikas mācības pamati sākumskolā bērniem ar mācīšanās traucējumiem”, pārrunāja par atbalsta pasākumiem bērniem matemātikas stundās.


  Mācību semestra noslēgums 1. - 4. klasēs 20.12.2016.


  Mācību semestra noslēgums 5. - 7. klasēs 20.12.2016.


  Mācību semestra noslēgums 8. - 9. klasēs 20.12.2016.


  Ziemassvētku labdarības tirdziņš


  Labākie skolēni tiekas uz tasi tējas ar skolas direktori

  Mūsu sasniegumi

  Šogad mūsu skolas skolnieki ar labiem panākumiem ir piedalījušies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā, labdarības akcijā "Ziemas sapnis". Tajā bija jāveido Ziemassvētku dekoratīvas egles un jāzīmē dažādi dzīvnieki ziemā.

  Šajā konkursā atzinības ir ieguvuši Anda Juškāne, Ralfs Migals, Raitis Ritters, Liene Antonova, Lina Sinkevičiute, Elvīra Verečinska, Otto Bulats, Aivis Rozenbergs, Samanta Siliņa, Elizabete Veide, Ksenija Knodze.

  Pateicības par skolēnu sagatavošanu šim konkursam saņēma Dace Eisaka, Gulnara Skutele un Līga Jukša.

  UNESCO akcija noslēgusies

  2016.gada 7. decembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā noslēdzās starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda." Šajā akcijā piedalījās 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādes, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešus ANO Ilgtspējīgu attīstības mērķu izzināšanā.

  Pasākumu apmeklēja arī mūsu skolas skolotāji- Vita Bladiko un Uldis Veihmanis. Skolotāji iepazinās ar citu Latvijas skolu pedagogu izstrādātajiem mācību stundu materiāliem, dalījās pieredzē gan svinīgajā pasākumā, gan neformālās sarunās pie kafijas tases.

  Līdzjutēju lomā

  Pateicoties Latvijas Florbola savienības atbalstam, mūsu skolas 30 aktīvākie sporta entuziasti varēja apmeklēt Pasaules čempionāta spēles florbolā Arēnā Rīga.


  Kursi pedagogiem

  2.decembrī aizsākās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss "Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī" Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem.

  Pirmā kursu diena bija veltīta latviešu valodas apguvei sākumskolā. Skolotāji vēroja latvieši valodas stundas, analizēja tās, noklausījās sk.Nececkas lekciju "Praktiskās korekcijas darbs latviešu valodas stundās sākumskolā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem", pārrunāja atbalsta pasākuma veidus latviešu valodas stundās.

  7.decembrī 18 stundu kursu programmu sāka apgūt Ropažu vidusskolas pedagogi. Kursu pirmajā dienā pedagogi vēroja latviešu valodas stundas pie pašiem mazākajiem - 1.(P) klases skolēniem, kā arī angļu valodas stundu 5.b, kur varēja vērot ne tikai bērnu darbību, bet arī speciālā pedagoga sadarbību ar bērniem un skolotāju, kas ir jauna prasme mūsu skolā. šoreiz kursantiem ir arī mājas darbs - izveidot kādam no saviem audzēkņiem individuālo atbalsta pasākumu plānu.


  Skolotāji mācās

  Skolotāja Mārča Galiņa vadībā 22. un 29. novembrī skolotāji apguva prasmes pārliecinošas elektroniskas prezentācijas izveidē - no vienkāršas slaidrādes izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātīgi noformētas multivides prezentācijas.


  Viesi mūsu skolā

  29. novembrī dažādās Rīgas skolās pieredzes apmaiņas semināros piedalījās pedagogi no Ventspils. Mūsu skolā viesojās Ventspils 2. pamatskolas pedagogi, kuriem bija iespēja vērot skolotāju un speciālā pedagoga sadarbību mācību stundās, iepazīties ar iespējām attīstīt savas prasmes un iemaņas ārpusklases nodarbībās.

  Atsauksme

  Labdien!

  Jums raksta Ventspils 2.pamatskolas direktore Sintija Birziņa.

  Vakar man un manai kolēģei bija dota lieliska iespēja iepazīties ar Jūsu skolas darbu.

  Guvām lielisku ieskatu un atziņas kā jūs organizējat darbu skolā un attīstības centra metodisko piedāvājumu.

  Gribu izteikt lielu pateicību par sirsnīgo uzņemšanu un veltīto laiku sarunām ar mums.

  Izbaudījām skolas mierīgo atmosfēru un balti sniegoto dienu aiz skolas loga.

  Lai veiksmīga darba diena! Uz tikšanos Ventspilī!

  Ar cieņu,

  Sintija Birziņa


  Mēs piedalāmies konkursos

  Rīgas 5.internātpamatskolas-attīstības centra rīkotajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi" mūsu skolas skolēni Kitija Leperte(2.kl.), Sintija Minčonoka(2.kl.), Laura Jubale(3.kl.)un Viktorija Bondareva(3.kl.) ieguva atzinības rakstus! Apsveicam ar sasniegumiem!

  Konkursi
  Konkursi

  SACENSĪBAS FLORBOLĀ

  Sacensības florbolā starp Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas - attīstības centra un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra komandām nu jau var saukt par tradicionālām.Starp komandām norisinājās spraiga cīņa laukumā. Par uzvarētājiem kļuva mūsējie, Malači!


  Pasaules lielākā mācību stunda

  Arī šogad mūsu skolotāji piedalījās starptautiskajā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā. Skolotāji - Vita Bladiko un Uldis Veihmanis - ir aicināti piedalīties Pasaules lielākās mācību stundas noslēguma pasākumā 7. decembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā.

  17. novembris - Latvijas Republikas 98. gadadienas svinības skolā!


  Konkurss "Vai pazīsti Latviju?"

  Valsts svētku nedēļā 6.-7. klases skolēni piedalījās konkursā "Vai pazīsti Latviju".

  Dažādo uzdevumu rezultātus apkopoja 9. klases skolēnu izveidotā žūrija.

  Šoreiz viszinošākie izrādījās 7.b klases skolēni.


  Vecāku diena

  Spēkavīru konkurss

  Novembra pirmajās dienās visi klašu kolektīvi piedalījās spēka, veiklības un ātruma sacensībās "Mazais Lāčplēsis". Šodien - Lāčplēša dienas rītā uzzinājām uzvarētājus. Spēcīgākie, ātrākie un veiklākie ir 1.a, 5.b un 7.b skolēni.


  Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana

  Mūsu skolēni piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumā Kara muzejā. Lāčplēša dienu gaidot, Latvijas Kara muzejs aicināja skolēnus veidot sarkanbaltsarkanās lentītes, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Lentītes novembrī nēsājamas ar stūriem uz augšu, veidojot burtu “V”, kas simbolizē uzvaru!


  Skolēni apmeklē Brīvības pieminekli

  Brīvības piemineklis tika uzcelts par tautas saziedotajiem līdzekļiem 1935. gada 18. novembrī. Tā augstums ir 42 m. Rīdzinieki un pilsētas viesi pieminekli ikdienā redz no ārpuses, bet retais to redzējis no iekšpuses. Mūsu skolas 4.B klases skolēniem bija fantastiska iespēja ielūkoties Brīvības pieminekļa iekšienē!


  Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākums

  No 2016.gada 24. – 27.oktobrim Sofijā, Bulgārijā, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra sociālais pedagogs Signei Zeidakai piedalījās Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumā – kontaktseminārā “Interactive methods in theintroduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens”. Seminārā piedalījās 32 dalībnieki no 12 valstīm. Latvijas pārstāvi izvēlējās Valsts izglītības attīstības aģentūra konkursa kārtībā.

  Mācību laikā dalībnieki teorētiski iepazinās un praktiski izmēģināja, kā drāmas metodes var izmantot darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.


  NORDPLUS HORIZANTAL PROJEKTS NOSLĒDZIES

  SETT (Scandinavian Educational Tehnoligy Transformation) ir lielākā izstāde – konference izglītības darbiniekiem Skandināvijā. Šeit savā pieredzē dalās pedagogi, kuri savā darbā izmanto jaunās tehnoloģijas un darba metodes virtuālajā mācību vidē.

  Projekta Nordplus Horizontal „Interaktīvās grāmatas bērniem” ietvaros ,Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe J. Āboltiņa apmeklēja SETT izstādi Malmē, Zviedrijā un dalījās pieredzē par Goldworm programmas lietošanu skolā, apmeklēja lekcijas.

  Mūsu skolas skolēni projekta laikā rakstīja savas pasakas un stāstus, ilustrēja tos, vecāko klašu skolēni tās veidoja Goldworm platformā. Skolēniem radās priekšlikumi par uzlabojumiem , lai būtu vieglāk strādāt. Šos priekšlikumus uzklausīja projekta koordinatore un Locatify kompānijas izveidotāja Steinunn Anna Gunnlaugsdottir un atzina dažus priekšlikumus par noderīgiem .


  Mācās skolotāji

  Šī mācību gada laikā skolas pedagogi mācīsies pilnveidot savas prasmes pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā , vadīt prezentācijas, panākt vislabākos risinājumus jebkurā situācijā.

  Mācīšanās procesu atbalstīs Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs projekta "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" ietvaros.

  25. oktobrī mācīšanās process aizsākās ar psiholoģes Ainas Poišas lekciju "Uzstāšanās knifiņi".


  Seminārs speciālajiem pedagogiem

  19. oktobrī skolā profesionālās pilnveides seminārā pulcējās 46 Rīgas vispārizglītojošo skolu speciālie pedagogi.

  Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atbalsta nodaļas speciāliste- eksperte Vita Ukase iepazīstināja ar aktualitātēm speciālā pedagoga darba organizācijā, bet Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriste Laila Henzele izsacīja Tiesībsarga biroja redzējumu par speciālā pedagoga lomu skolā, par sadarbību ar vecākiem un citām institūcijām.

  Semināra turpinājumā psiholoģe, mākslas terapeite Inese Skukovska iepazīstināja ar drāmas terapiju kā atbalsta punktu audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem.


  Sadarbība ar UNESCO

  "Profesiju sīrups"

  Pļavnieku pamatskolā Karjeras nedēļas 2016 ietvaros norisinājās pasākums „Profesiju sīrups”, kurā dažādas profesijas prezentēja 4.klašu komandas. Mūsu skolas komanda „Autoprieks” turējās braši un ieguva drosmīgākās komandas titulu. Paldies skolotājām R.Vjaterei un L.Ašmanei par komandas sagatavošanu pasākumam.


  Foto izstāde "Kas ir laiks?"

  13. oktobra pēcpusdienā skolas zālē notika Rīgas speciālo skolu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, audzēkņu foto izstādes – konkursa “Kā rit laiks?” noslēguma pēcpusdiena. Uz to ieradās fotogrāfiju autori, viņu pedagogi un vecāki.Atzinības rakstus par piedalīšanos saņēma visi konkursa dalībnieki, bet diplomus un balvas – trīs pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

  Noslēguma pasākumā dalībnieki sociālās pedagoģes Signes Zeidakasvadībā veidoja interaktīvās gleznas un ar interesi klausījās metodiķes Jolantas Āboltiņas stāstījumu par fotoaparātiem un fotografēšanu pirms daudziem gadiem.

  Izstādē varēja vērot arī mūsu skolas skolotāju uzņemtās fotogrāfijas, kas dažādos veidos parādīja laika ritējumu.

  Konkursa dalībnieki atzina, ka konkurss bijis interesants un arī nākamgad viņi tajā piedalītos. Skanot grupas Līvi izpildītajai Laika dziesmiņai, pasākuma dalībnieki atvadījās ar vārdiem: “Uz redzēšanos nākamajā gadā, nākamajā konkursā!”


  Rudentiņš - bagāts vīrs.

  No 4.-7. oktobrim 4. a klasē tika rīkota izstāde "Rudentiņš- bagāts vīrs". Tajā aktīvi piedalījās visi skolēni. Izstādē varēja iepazīties ar ežu ģimeni, Lielo peli, meža rudens veltēm. Redzēt kārdinošo plombīra saldējumu un apskatīt daudzus citus darbus. izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs" ir kļuvusi par tradīciju klasē. Šogad tā tika rīkota jau piekto gadu.


  Karjeras nedēļa 2016

  Jau piekto gadu visā Latvijā organizē Karjeras nedēļas.

  Šīs aktivitātes mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku, iegūt priekšstatus par nākotnes iespējām, apzināties, ka veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes un iemaņas.

  Karjeras nedēļa 2016
  Karjeras nedēļa 2016

  Seminārs turpinās.

  5. oktobrī skolotāji psihiatra Jāņa Buša vadībā izzināja ņirgāšanās fenomenu skolā. Iepazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un nozares speciālistu sagatavoto mācību materiālu un filmām “Katrīna” un “Roberts”, kurās uzskatāmā un skolēniem saprotamā veidā skaidroti jautājumi, kas saistīti ar ņirgāšanos skolā un interneta vidē.

  Mācību filmas, kuras pieejamas SPKC youtube.com kontā, adresētas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem un vecākiem, mudinot atpazīt ņirgāšanos, pievērst tai pastiprinātu uzmanību un aktīvi iesaistīties situāciju risināšanā.

  Seminārs turpinās.
  Seminārs turpinās.

  Skolotāju diena.

  Paldies 9. klašu skolēniem par jauko dienu!


  Pasaules lielākā mācību stunda.

  Mūsu skolotāji piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā Pasaules lielākā mācību stunda.

  Šoreiz rādīja savas stundas Vita Bladiko un Uldis Veihmanis.

  Vita Bladiko vadīja sociālo zinību stundu par veselības nozīmi katra cilvēka dzīvē.Bet Uldis Veihmanis vadīs latviešu valodas stundu Lībiešu valodas pēdas latviešu valodā.


  Seminārs.

  Š.g. 29. septembrī skolotāji piedalījās seminarā par profesionālo izdegšanu un tās profilaksi, un par pozitīvas skolēnu savstarpējo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei skolā.

  Seminārs.
  Seminārs.

  Skatuves runas konkurss.

  ,,.. no grāmatām nāk laukā dzejas…”- teicis dzejnieks K.Skujenieks, šā gada un šā mēneša tā saucamais ,, apaļais” jubilārs (80).

  Mēs aktīvi piedalījāmies septembra- Dzejas mēneša- norisēs četru nedēļu garumā: iepazināmies ar dažādu autoru dzeju, izvēlējāmies viena literāta daiļradi un izveidojām dzejas izlasi, iemācījāmies dzejoli un klasē sarīkojām pirmo konkursu, izvirzījām labāko runātāju uz Skatuves runas konkursu ,,Dzejas dienas-2016”, kas notika kā noslēguma pasākums 27. septembrī skolas aktu zālē un kur šogad vienlaicīgi piedalījās 1.-9.klašu skolēni, tādējādi ar interesi klausīdamies cits cita sniegumu.

  Par šā gada izteiksmīgākajiem runātājiem tika atzīti 10 no 33 skolēniem: Ilmārs Šmits (1.p/ a kl.), M.Ķīsis un R.Luste (1.a kl.),L.Ījaba un I.Renmane (4.a kl.), A.Ivolga (4.b kl.),G.Riekstiņš (5.b kl.), M.Mišins (6.b kl.), D.Šteinbergs (7.a kl.), T.Konradi (9.a kl.). Mēģinājām arī iejusties dzejnieku lomā un paši sacerēt savus dzejoļus. Izdevās jauki, savus radošos darbus izlikām izstādē, bet pēc tam tie tiks pievienoti jau iepriekšējos gados iesāktajai skolēnu radošo sacerējumu grāmatai kā šā gada Dzejas dienu raža.

  Paldies visiem dzejas mīļotājiem, kas darbojās un piedalījās no visas sirds un dvēseles!


  Skolas darba plāns 2016./2017. mācību gadam

  Seminārs rudenīgās noskaņās.

  Rudenīgā pēcpusdienā, šī gada 22.septembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā notika seminārs "Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem". Šajā seminārā dalījos pieredzē ar Rīgas pilsētas skolotājiem, stāstot par Rēzeknes desmito starptautisko mākslinieku plenēru "Domas lidojums", kurā piedalījos kā plenēra dalībniece. Šādā plenērā ir brīnišķīgi papildināt savas profesionālās prasmes un zināšanas glezniecībā, lai vēlāk tās nodotu audzēkņiem un kolēģiem.

  Rīgas Valda Avotiņa attīstības centra vizuālās mākslas skolotāja
  Mg.art. Līga Jukša

  Atbalstām kolēģus novados.

  Šī gada 21. septembrī mūsu skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa dalījās pieredzē par atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām Ropažu vidusskolā.

  Apgūstam jaunas prasmes.

  Nordplus Horizontal projekta "Interaktīvās grāmatas bērniem" ietvaros skolēni apgūst Locatify izstrādāto Goldworm platformu grāmatu veidošanai. Programma ļauj viegli un interaktīvi veidot pašiem savas grāmatas.

  Olimpiskā diena.

  Šī gada 23. septembrī mūsu skolā notika Olimpiskā sporta diena "Padod bumbu".

  Galvenais šīs dienas ieguvums bija prasme dalīties komandās, atbalstīt un palīdzēt komandas biedram.


  Sporta svētki stadionā.

  Šī gada 15. septembrī mūsu skolas 5.-9. klašu meiteņu un zēnu komandas piedalījās reģionālā sporta centra “Ķengarags” BJC “Daugmale” sporta svētkos.

  Zēni izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā, bet meitenes 2. vietu kopvērtējumā.

  Individuāli par čempionu kļuva Aleksandrs Alfjorovs, 2. vietu ieguva Krists Kalniņš, 3. vietu meitenēm ieguva Samanta Siliņa.

  Sporta svētki stadionā.
  Sporta svētki stadionā.
  Sporta svētki stadionā.
  Sporta svētki stadionā.
  Sporta svētki stadionā.

  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

  Biedrība European Educational Circle,Erasmus KA2 projekta ietvaros, sadarbojoties ar dažādām Eiropas izglītības iestādēm, organizē seminārus pedagogiem par iekļaujošo izglītību.

  13. septembrī skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa vadīja lekciju 37 Eiropas skolu pedagogiem par tēmu “Atbalsta sistēma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”.

  14. septembrī 26 pedagogi no Polijas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Portugāles, Grieķijas, apmeklēja skolu. Tikšanās mērķis bija iekļaujošās izglītības veicināšana valstī, tās pozitīvie un negatīvie aspekti. Tikšanos un diskusijas vadīja skolas direktore Irīda Jansone.

  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
  Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

  Tēva diena mūsu skolā

  Tēva dienas izcelsmes valsts ir ASV, kur pirmo Tēva dienu svinēja 1910.gada 19.jūnijā Vašingtonā. Tēva dienas iniciatore ir Sonora Smārta Doda.

  Eiropa oficiāli šo dienu svin pavisam nesen. Mūsu kaimiņi lietuvieši Tēva dienu svin 6.jūnijā, Igaunijā - 14.novembrī. Visvairāk pasaulē šo dienu svin jūnija trešajā svētdienā.

  Latvijā Tēva dienu svin tikai neilgu laiku, tomēr ar katru gadu tā iegūst aizvien lielāku popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanām un stiprināt tēva un bērnu saites.

  Tēva diena
  Tēva diena
  Tēva diena

  2016. gada Zinību diena.

  Ar krāsainām asterēm un gladiolām un satraukumu pirmklasnieku un viņu vecāku acīs skolā ienāca 1.septembra rīts. Svinīgajā līnijā, kas šogad notika labiekārtotajā skolas iekšpagalmā, pulcējās skolēni, vecāki un skolotāji. Apsveikuma vārdus teica skolas direktore I. Jansone un vecāku pārstāvis. 9.klašu skolēni sveica pirmklasniekus, lasīja vēlējumus, kuri kopā ar baloniem tika palaisti gaisā. Svinīgi iezvanot jaunā mācību gada sākumu, skolēni devās uz pirmo stundu.

  Vecākiem šajā laikā bija iespēja tikties ar skolas administrāciju un atbalsta personālu, lai runātu par sadarbības iespējām.

  Izturību, pacietību un veiksmīgu sadarbību jaunajā mācību gadā!

  1.sept
  1.sept
  1.sept
  1.sept
  1.sept
  1.sept

  ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide