Pārgājieni – pētīšana un mācīšanās! Hiking – Explore And Learn (HEAL)!

Plānotais finansējuma avots.

Eiropas Savienības fondu programma Erasmus+, pamatdarbība Nr.2 (KA2), skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2020-1-CZ01-KA229-078134_2.

Atslēgvārdi.

Veselīgs dzīves veids, pārgājieni, vēsture, bioloģija, ģeogrāfija.

Projekta partneri.

Zakladni skola Valasske Mezirici, Safarikova 726, okres Vsetin, prispevkova organizace, Čehija, IES Virgen de la Soledad, Spānija.

Paredzamie projekta datumi.

No 01.09.2020 līdz 31.08.2022.

Mērķa grupa.

Pamatskolas izglītojamie (10 - 16 g.), pedagogi, sabiedrība.

Esošās problēmas apraksts.

Mūsdienu pasaulē mācīšana un mācīšanās kopumā ir saistīta ar sēdēšanu klases telpās, kā arī bērnu un jauniešu ārpus skolas dzīve bieži saistīta ar mazkustīgu dzīves veidu. Projekta mērķis ir mainīt to, izstrādājot jaunas inovatīvas mācīšanas metodes, kas saistītas ar iešanu dabā, iešanu pārgājienā. Viena no dabīgākajām un netraumējošākajām fiziskajām aktivitātēm ir iešana! Tāpēc pārgājiens var tikt definēts kā sportiska aktivitāte, bet tas ir arī veids kā mācīties dabā (outdoor learning). Pārgājiena laikā bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt jaunas zināšanas gan bioloģijā un ģeogrāfijā, gan vēsturē. Projekts fokusēsies uz augstāk minētajiem mācību priekšmetiem, tomēr tiks nopietni piestrādāts pie projekta valodas (angļu valoda) apguves un pilnveidošanas, izmantojot CLIL metodi.

Projekta mērķi.

Pirmkārt veicināt bērnu un jauniešu veselību un labklājību, atbalstot attīstīt pamatprasmes un kompetences, mainot bērnu un jauniešu attieksmi pret dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību.

Otrkārt apkopot pozitīvo pieredzi un mācīšanas un mācīšanās jaunās un inovatīvās metodes.

Projektā plānotās aktivitātes.

Pirms-pārgājiena CLIL mācību stundas un sagatavošanās mācību stundas. Pārgājieni ar darba lapām, video uzņemšanu, fotogrāfēšanu, atkritumu savākšana utml. (plānoti divi pārgājieni gadā katrai dalībvalstij, pirmajā gadā fokusējoties uz ģeogrāfiju un bioloģiju, otrajā gadā fokusējoties uz ģeogrāfiju un vēsturi). Pēc-pārgājiena mācību stundas, kur dalībnieki rediģē video, apkopo pārgājiena rezultātus, veido aprakstus, izstrādā uzdevumus un vārdnīcas. Komunikatīvās aktivitātes – vēstuļu un epastu apmaiņa starp projekta dalībniekiem, videokonferences. Skolēnu apmaiņa un līdzdalība partnervalstu skolu organizētajos pasākumos uzņemošajā valstī. Paredzamie rezultāti Mācību stundu plāni un darba lapu bukleti (plānotas 12 mācību stundas bāzētras CLIL, darba lapas CLIL). Materiāls būs izmantojams pedagogiem, kuri lieto vai vēlas lietot CLIL metodi ģeogrāfijā, bioloģijā un vēsturē. Tūrisma gids - tas būs izglītojošs resurss katram un ikvienam, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, kuri vēlēsies paaugstināt motivāciju bērniem un jauniešiem doties pārgājienā, radīt gan jautrību gan izglītojošu pārgājienu (Tūrisma gidu plānots piedāvāt Tūrisma un Informācijas centriem, tas tiks piedāvāts kā buklets, kas sastāvēs no īsa tūrisma takas apraksta, kartes un pievienotiem uzdevumiem un uzdevumu atbildēm). Papildus plānots veidot projekta kalendāru, kā arī projekta norises vizuālu atskaiti, lai iepazīstinātu ar projekta norisi un rezultātiem plašāku sabiedrības daļu.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Jolanta Āboltiņa.
Publicēts: 16.09.2020.
Atjaunināts: 05.10.2020.
8.maijs - projekta diena.

Iziet laukā, redzēt dienasgaismu – tas ir labākais veids, kā pamosties. Ja mūsu smadzenes redz sauli, nevis telefona ekrānu, organisma iekšējie procesi tiek uzsākti daudz veiksmīgāk. Lai nostiprinātu skolēnu izpratni par veselīgu un aktīvu dzīves veidu un gūtu pozitīvas emocijas, 2021.gada 8.maijā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola rīko aktivitāti "8.maijs - projekta diena". Projekta dienas dalībnieki Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 1.-9.klašu skolēni, to vecāki, pedagogi.

Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Pārgājieni – pētīšana un mācīšanās! Hiking – Explore And Learn (HEAL)!" - projekta Nr.2020-1-CZ01-KA229-078134_2.

Šī pasākuma gaitas pārskats formātā PDF ir atrodams šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Jolanta Āboltiņa.
Publicēts: 27.04.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Pirmā starptautiskā Erasmus pluss projekta "Hiking - Explore And Learn" videokonference.

2021.gada 26.martā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 5.b klase piedalījās Erasmus pluss projekta "Hiking - Explore And Learn" videokonferencē "Zoom" platformā. Visi skolēni veiksmīgi pieslēdzās "Zoom" konferencei. Esošā situācija pasaulē ir liegusi mums doties uz partnervalstīm klātienē, bet tas mūs neatturēja iepazīt vienam otru un jauki patērzēt, izmantojot "Zoom" platformu. Videokonferencē piedalījās Čehijas partnerskolas skolēni, kuri, tāpat kā mūsu skolēni, mācās attālināti, un konferencei pieslēdzās no savām mājām. Spānijas partnerskolas skolēni mācās klātienē, un videokonferencei pieslēdzās esot visi skolā, savā klasē kopā ar skolotāju. Mūsu skolas 5.b klases skolēni videokonferencei nopietni gatavojās iepriekš kopā ar angļu valodas skolotāju Ivetu un projektu koordinātori Jolantu.

Visi skolēni droši prezentēja sevi, savu pilsētu. Jo īpaši jāpaslavē tie skolēni, kuri ne tikai pastāstīja par sevi, bet prata uzdot jautājumus projekta draugiem un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Pēc videokonferences tika veikta neliela skolēnu aptauja, kur Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 80% skolēnu sniedza pozitīvu atbildi uz jautājumu "Vai tev patika piedalīties videokonferencē?" un 100% izteica vēlmi piedalīties atkārtoti šādā videokonferencē, jo tā bija iespēja iepazīties ar citu valstu skolēniem, aprunāties ar citu valstu skolēniem un kontaktēties ar draugiem un vēstuļu draugiem, ka varēja paši sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (prieks par savām angļu valodas zināšanām, kuras varēja pielietot praksē).

Liels prieks, ka 5.b klase iesaistījusies aktīvi projektā!


Zemāk citāts angļu valodā saistībā ar šo pasākumu (A quote in English below in relation to this measure).

Our school is situated in Ķengarags. Ķengarags is a neighborhood in Riga near Daugava riverbank. Riga is the capital of Latvia. There is very beautiful Daugava promenade in Ķengarags. Our school has apple garden. Apple trees are blooming in the springs and its very relaxed place for pupils and teachers. Riga is lagest city in Latvia. Riga is a beautiful mix of old times and modernity. There are medieval part of the city.

Old Riga is interesting place for walks. There are many buildings of the Art Nouveau (Jugendstil), it is style of architecture what involves buildings with carving of flowers, mythological creatures. Riga is the capital of the Jugenstil. Riga is famous for its parks. Its beautiful green islands in the middle of the busy city.

We really welcome you to our city.

Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Pārgājieni – pētīšana un mācīšanās! (Hiking – Explore And Learn (HEAL)!)" - projekta Nr.2020-1-CZ01-KA229-078134_2.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Jolanta Āboltiņa.
Publicēts: 29.03.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.