Erasmus pluss līdzfinansētais projekts "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību".

Mēs esam Eiropas skolas ar atšķirīgu izcelsmi, mentalitāti un pieredzi, tomēr mēs visi saskaramies ar vienu un to pašu problēmu - kā tikt galā ar izaicinošu uzvedību bērniem ar īpašām vajadzībām skolas dienas laikā. Šis ir uz personālu orientēts projekts.

Kopumā mūsu projekts sniegs ilgstošus ieguvumus skolotājiem un citiem skolas speciālistiem, kuri strādā ar mērķa grupas skolēniem. Mūsu skolām jāiegūst zināšanas šajā konkrētajā jomā. Palielinās skolēnu ar invaliditāti un izaicinošu uzvedību skaits. Mēs centīsimies uzlabot mācību procesu mūsu iestādēs. Šis uzlabojums tiks sasniegts ar aktivitāšu palīdzību, kas ir vērstas uz izaicinošas uzvedības problēmu. Mācību process jāpapildina ar precīzu metodiku un praksi. Uzlabota mūsu skolēnu uzvedība vēl vairāk pozitīvi ietekmēs viņu izglītības attīstību un vispārējo skolas atmosfēru. Svarīga projekta daļa būs personāla atbalsts.

Projekta laikā mēs sagatavosim vairākus seminārus, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz metodiku un tās ieviešanu, lai risinātu izaicinošo uzvedību.

Ar mūsu projekta ideju un realizāciju mēs droši paaugstināsim mūsu skolas profilu. Projekts kalpos kā motivācijas un veicināšanas līdzeklis mūsu skolotājiem un, visbeidzot, arī mūsu skolēniem.

Tiks pastiprināta starptautiskā sadarbība starp mūsu iestādēm. Mēs veidosim starptautiskās attiecības un attīstības sadarbību. Projektā iesaistītās skolas dalīsies pieredzē un ikdienas problēmu risināšanas veidos. Katra skola sniegs ieguldījumu mūsu starptautiskās apmaiņas laikā, daloties domās, paraugpraksē un zināšanās, lai nodrošinātu mūsu skolotāju un darbinieku turpmāku profesionālo attīstību. Ietekme var parādīties projekta laikā, un pieredze turpināsies arī pēc projekta beigām.

Šī projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Norāde uz sīkāku informāciju angļu valodā par šo projektu.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 02.12.2019.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Erasmus pluss projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" mobilitāte Skopjē (Ziemeļmaķedonija).

No 19.-24.septembrim Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" ietvaros četri Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas pedagogi - izglītības metodiķe Anniņa Arbidāne, psiholoģe Marina Fjodorova, sporta skolotāja Anita Boluža un logopēde Aiga Ancāne piedalījās plānotajā mobilitātē Skopjē (Ziemeļmaķedonija).

Brauciena ietvaros lekcijās un praktiskajos semināros pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji iepazinās ar teorētisko ieskatu uzvedības analīzes zinātnes pamatprincipos, kā arī Skopjes skolas (D-r Zlatan Sremec) pedagogu labās prakses piemēriem, strādājot ar skolēnu izaicinošu uzvedību.

Īpaša uzmanība semināros tika pievērsta izaicinošas uzvedības funkciju (jeb mērķu) un to veicinošo vides apstākļu analīzei, vēlamas uzvedības atbalsta stratēģiju izveidei, kā arī uzvedības atbalsta plāna izstrādes vadlīniju izskatīšanai. Bija aplūkotas dažādas proaktīvas un reaktīvas stratēģijas uzvedības korekcijai, kā arī dažādas mācīšanas stratēģijas jaunu prasmju apgūšanai.

Pedagogiem bija lieliska iespēja apkopot iegūtās zināšanas un darboties grupās, analizējot izaicinošas uzvedības praktiskos gadījumus un kopīgi izstrādājot uzvedības korekcijas rekomendācijas.

Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.


Šī pasākuma pārskats formātā PDF ir atrodams šeit.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas psiholoģe Marina Fjodorova.
Publicēts: 01.10.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Realizēta sportiskā aktivitāte "Alfabētiskie vingrojumi".

Erasmus pluss sadarbības projekta ietvaros tika realizēta sportiskā aktivitāte "Alfabētiskie vingrojumi". Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma pārskats formātā PDF ir atrodams šeit.
Šīs aktivitātes video tīmekļa vietnē "Youtube" ir atrodams šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 02.06.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Jautrā sportiskā aktivitāte "Alfabētiskie vingrojumi".

Erasmus pluss sadarbības projekta ietvaros tika izveidota jautra sportiska aktivitāte "Alfabētiskie vingrojumi". Izmēģini arī Tu! Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma pārskats formātā PDF ir atrodams šeit.
Šīs aktivitātes vingrojumi formātā PDF ir atrodami šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 19.06.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Skolas personāla kursi "Skolas sadarbība ar vecākiem – juridiskais aspekts".

2021.gada 16.februārī notika Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas vadības, klašu audzinātāju un atbalsta personāla speciālistu kursi "Skolas sadarbība ar vecākiem – juridiskais aspekts", kuros referēja Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas vadītāja Zanda Rūsiņa. Šie kursi ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma prezentācija formātā PDF ir atrodama šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 24.02.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Vebināra "Kā novērst un tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību mājās" ieteikumi skolēnu vecākiem.

Gatavojoties 2021.gada 10.februāra vebināram "Kā novērst un tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību mājās", 4 projekta dalībvalstu skolotāji no Igaunijas, Slovākijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas piedāvāja dažādas metodes un ieteikumus vecākiem. Šis vebinārs ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma skolotāju ieteikumi vecākiem formātā PDF ir atrodami šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 19.02.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Vebinārs "Kā novērst un tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" kolēģiem un atbalsta personālam.

2021.gada 10.februārī notika vebinārs "Kā novērst un tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību". 4 dalībvalstu projekta koordinatori no Igaunijas, Slovākijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas informēja kolēģus un atbalsta personālu par projektā paveikto. Šis vebinārs ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma prezentācija formātā PDF ir atrodama šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 19.02.2021.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Veikta aptauja par problēmām mācību darbā "Covid-19" pandēmijas laikā skolotājiem un skolēnu vecākiem.

2020.gada pavasarī "Covid-19" pandēmijas dēļ skolēni mācibu gadu pabeidza attālināti. Lai saprastu, ar kādām problēmām šajā laikā saskārās skolotāji, vecāki un paši bērni, tika veikta aptauja skolotājiem un skolēnu vecākiem. Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma prezentācija formātā PDF ir atrodama šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 12.12.2020.
Atjaunināts: 05.10.2021.
Eraspus pluss projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" pirmā mobilitāte Igaunijā.

2019.gadā no 25. līdz 29.novembim notika projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" pirmā mobilitāte Igaunijā. Šis pasākums ir daļa no Erasmus pluss līdzfinansētā projekta "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību" - projekta Nr.2019-1-EE01-KA229-051598.

Šī pasākuma pārskats formātā PDF ir atrodams šeit.

Projekta koordinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Iveta Miļevska.
Publicēts: 03.12.2019.
Atjaunināts: 05.10.2021.