2017./2018.mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001

Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 2. janvāris - 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

 • Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

 • Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;

 • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām;

 • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

 • Projekta īstenotājs

  Valsts izglītības attīstības aģentūra

  Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;

 • Skola;

 • Profesionālās izglītības kompetences centri, ražošanas uzņēmumi;

 • Valsts izglītības satura centrs.

 • Projekta mērķauditorija

  1.-12.klašu audzēkņi

  Plānotās aktivitātes

  Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamiem.

  Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna skolā izstrāde un realizēšana.

  Konsultāciju nodrošināšana un atbalsta sniegšana izglītojamo vecākiem karjeras jautājumos.

  Projekta īstenošanas pamats:

  2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi".

  Projekta koordinators Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

  Agris Skulte

  Vairāk info: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

  "Trīs labas lietas"


  21.02.2019; 28.02.2019


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 7.-8. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 21. un 28 janvārī piedalījās Mārtiņa Geidas organizētā nodarbībā "Trīs labas lietas".

  Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kas ir karjeras konsultēšana un karjeras konsultants, mācījās atpazīt dažāda veida nodarbošanās un profesionālās darbības, iepazinās ar darba pasauli un profesiju katalogu.

  Nodarbībā skolēni apguva mērķtiecīgu jautājumu uzdošanu un atbilžu meklēšanu, izmantojot Mārtiņa Geidas izstrādāto metodisko materiālu "GRIBU - VARU - VAJAG" .

  "Skola 2019"


  1.03.2019


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 8.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 1. martā apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi "Skola 2019" ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespēja tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju iespējām, vērot prezentācijas, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos.

  "Pārtikas ražošana no idejas līdz biznesam"


  15.05.2019


  15. maijā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 3.-5. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt SIA "BROX SIA" organizētu meistarklasi, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar pārtikas ražošanas profesijām un uzzināja kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šādās profesijās. Skolēni uzzināja kā skolā apgūtās zināšanas un prasmes noder sava biznesa uzsākšanai.

  Meistarklases laikā katrs skolēns iejutās picas cepēja lomā, izgatavojot savu picu, kā arī apguva prasmi pasniegt un prezentēt savu paveikto.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  "Moto sapnis, kas kļūst par profesiju"


  23.05.2019


  23. maijā Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Jura Apiņa vadīto nodarbību " Moto sapnis, kas kļūst par profesiju".

  Nodarbībā skolēni iepazinās ar auto/moto nozari, profesijām un tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, kompetencēm.

  Nodarbības vadītājs dalījās ar savu pieredzi moto sportā un iesaistīja skolēnus diskusijā par auto/moto nozari, kur skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus par profesiju, nepieciešamajām priekšzināšanām un iespējām gatavoties profesijai jau no skolas sola.

  Skolēniem bija iespēja iepazīties ar mototehniku, iegūt plašāku priekšstatu par tehnikas apkopi, ekipējumu un drošību, strādājot ar mototehniku.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  Būvinženieris un neparastās konstrukcijas


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 5.-8. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 31. janvārī apmeklēja "Laboratorium Ekspertu skola" organizētās nodarbības, kurās iepazinās ar būvinženiera profesiju. Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Skolēni uzzināja, kurās profesijās vēl nepieciešamas šīs prasmes.

  Nodarbībā skolēni praktiski apguva nepieciešamās būvinženiera prasmes, veidojot dažādas līdzsvara konstrukcijas.

  Agris Skulte

  Publicēts : 11.02.2019.

  Iepazīsti stikla pūtēju profesiju


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 1.-4. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 16. janvārī piedalījās IK "RAENA" organizētā nodarbībā "Iepazīsti stikla pūtēju profesiju".

  Skolēni stāstījuma un viktorīnu laikā iepazinās ar stikla pūtēja profesiju un uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Skolēni uzzināja, kurās profesijās vēl nepieciešamas šādas prasmes.

  Nodarbības laikā skolēni iejutās stikla pūtēja profesijā, praktiski apgūstot nepieciešamās stikla pūtēja prasmes, izgatavojot savu stikla kaklarotu.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.

  Veselīgo našķu meistarklase


  9. janvārī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 1.-2. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt SIA "Sēklu muss" organizētu meistarklasi, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar saldumu ražošanas procesu un uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, lai strādātu šādā profesijā.

  Meistarklases laikā katrs skolēns apguva saldumu ražošanai nepieciešamās prasmes, izgatavojot savu veselīgo batoniņu un mācoties savelt trifeles. Skolēni iemācījās iepakot pašu izgatavotos saldumus.

  Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.

  Uztura speciālista profesija


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 5.-6. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 6. decembrī apmeklēja "OnPlate" organizētās nodarbības, kurās iepazinās ar uztura speciālista profesiju. Skolēni nodarbības laikā uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, kur iespējams iegūt nepieciešamo izglītību un kādas ir karjeras iespējas šajā nozarē.

  Nodarbībā skolēni praktiski iepazinās ar uztura specialista darbu, mācījās pielietot jauniegūtās zināšanas un prasmes pagatavot veselīgu dzērienu un iejutās speciālista lomā, vērtējot un prezentējot savu pagatavoto dzērienu.

  Agris Skulte

  Publicēts : 04.02.2019.


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 6.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 19.-22. martā devās uz "Starptautisko Lidostu Rīga", kur mācību ekskursijas laikā iepazinās ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem, teritoriju un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. Skolēni tika iepazīstināti ar aviācijas nozarē strādājošajām profesijām un karjeras iespējām lidostā. Skolēni ieguva priekštatu par darbu lidostā un iespējām strādāt lidostā vasaras skolēnu brīvlaikā.

  Agris Skulte

  Publicēts : 23.03.2018.

  Skola 2018


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs 8.-9. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros 23.-25. februārim apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi "Skola 2018" ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Skolēniem bija iespēja tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu par studiju iespējām, vērot prezentācijas, piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos.

  Agris Skulte

  Publicēts : 23.03.2018.

  Zinātnes dienas.


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra 3.-7. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros no 6.-8. februārim apmeklēja zinātkāres centra “ZINOO Rīga”rīkotās nodarbības, kur iepazina ar zinātni saistītas profesijas, karjeras iespējas zinātnesnozarē un veicināja cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

  6. klases skolēni apmeklēja “Gudrā plastilīna nodarbību”, kur tika demonstrēts, ka ķīmijavar būt aizraujoša un interesanta. Skolēni pārbaudīja ķīmisko vielu reakcijas unagregātstāvokļa maiņu, no dažādām vielām izgatavojot gudro plastilīnu.

  7. klases skolēni apmeklēja “Lego Mindstorms robotu nodarbību”, kur ar Lego komplektudetaļām apbūvēja nelielu datoru, iepazīstoties ar modernu un zinātniski – fantastiskutehnoloģiju kā roboti. Rezultātā skolēni izveidoja robotu, kurš ieprogrammēts klausītkonkrētām norādēm, sacensties savā starpā.

  3.-5. klašu skolēni piedalījās interaktīvā eksperimentu priekšnesumā, kur, pielietojotuguni, ūdeni, gaisu, sauso ledu, šķidro slāpekli, pārliecinājās par zināmu vielu neparastajāmīpašībām un kopīgi ar priekšnesumu vadītāju veica eksperimentus ar aukstām gāzēm.

  Agris Skulte

  Publicēts : 19.02.2018.

  Darba pasaules iepazīšana


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs ir starp 402 izglītības iestādēm, kas saņēmušas ESF atbalstu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

  Projekta ietvaros 29. novembrī skolas 1.-3.klašu skolēni kinoteātrī “Splendid Palace” noskatījās Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps 2017” ieguvēju – nominācijā labākā animācijas filmas režija un scenārijs-animācijas filmu “Bize un Neguļa”.

  Bērni noskatījās ne tikai filmu, bet arī izglītojošā un atrakīvā lekcijā , kuru vadīja filmas režisors Edmunds Jansons un mākslinieks Reinis Pētersons, uzzināja, kā top animācijas filmas, par filmas tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

  Anna Arbidāne

  Publicēts : 30.11.2017.