2017./2018.mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ESF projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.

Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta īstenošanas laiks 2017. - 2022.

Projekta mērķis:

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;

 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 • Projekta īstenotājs

  Izglītības kvalitātes valsts dienests

  Projekta mērķauditorija

  5.-12.klašu audzēkņi

  Plānotās aktivitātes

  Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana.

 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izstrādāšana.

 • Individuālu atbalsta pasākumu nodrošināšana (2017./2018.mācību gadā atbalsts tiks sniegts 11 izglītojamiem).

 • 2017./2018.mācību gadā projektā iesaistīti 11 Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas- attīstības centra pedagogi un atbalsta personāla darbinieki.

  Projekta koordinators Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

  Inguna Zaharova

  Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/