Aktualitātes.


Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Jau otro gadu piedalījāmies projektu konkursā un ieguvām finansējumu skolas zaļās teritorijas labiekārtošanai. Skolas kolektīvs cer, ka attaisnosies projekta nosaukums - "Simts gadu lapas tiek dzītas!" - un šī Ķengaraga teritorija būs ilgtspējīgs nodrošinājums dabai pilsētvidē.

Par skolas zaļo zonu skolotāju vadībā rūpējas visi skolas skolēni visa mācību gada garumā. Mums palīdz arī skolas saimnieciskais personāls.

Lielu paldies varam teikt dārzniecei Gunai Sietiņai un SIA "Sietiņš GO" kolektīvam par konsultācijām un sniegto atbalstu!

Priecājamies par iespēju ne tikai atrasties zaļā un sakoptā vidē, bet arī par iespēju to kopt un uzturēt, tādējādi izprotot Latvijas dabas ritējumu.

 • SATURISKĀ ATSKAITE Jauniešu iniciatīvas projektam "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana"
 • Prezentācija "Simts gadu lapas tiek dzītas! – 2"
 • Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 14.12.2018.

  Latvijas mākslinieku animācijas filmas mūsu skolā.


  5. decembrī sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 1. - 4. klašu audzēkņi atkal skatījās Latvijas mākslinieku animācijas filmas.

  Pārliecinājāmies, ka brālīti un vecmāmiņu labāk tomēr uz Mēnesi nesūtīt!

  Dace Eisaka

  Direktores vietniece

  Publicēts : 07.12.2018.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir pabeidzis īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

  Jau otro gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mācību pakalpojumu sniegšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi aktivitātes ,,Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem" ietvaros.

  Programmu mērķis ir radīt iespēju Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā vai pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

  Tika piedāvātas divas pedagogu profesionālas kompetences pilnveides A programmas 8 stundu apjomā.

  1. programma ,,Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam" un 2. programma ,,Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem"

  Klausoties Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas maģistres Maijas Dūkas un docentes Rasmas Vīgantes lekcijas, iepazīstoties ar Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra direktores pedagoģijas maģistres Irīdas Jansones un direktores vietnieces izglītības jomā pedagoģijas maģistres Raimondas Zeidmanes pieredzi, vērojot 23 pedagogu stundas 1. - 9.klasēs:

  angļu valoda - Ilga Kalniņa un Iveta Miļevska,

  ārstnieciskā vingrošana - Anita Pormale,

  bioloģija - Irina Antonova,

  ētika - Marija Duboveca,

  fizika - Valdis Kalniņš

  ģeogrāfija - Ludmila Jakovļeva,

  latviešu valoda - Vita Bladiko, Rasma Bogdanova, Aija Jezerska, Uldis Veihmanis

  logopēdija - Aiga Ancāne, Irēna Kalniņa

  matemātika - Jolanta Dzintara, Regīna Vjatere,

  mūzika - Aiva Līduma, Inga Pekša,

  sociālās zinības - Silvija Bērziņa, Veronika Zēberga,

  sports - Aigars Bicāns,

  Latvijas un Pasaules vēsture - Elita Care-Bobinska, Inguna Zaharova,

  vizuālā māksla - Līga Jukša,

  risinot kopā ar psihiatri Ilzi Pelni-Bērziņu, psihologu Ivetu Damrozi-Zommeri problēmsituācijas, un uzklausot metodiķes, pedagoģijas maģistres Anniņas Arbidānes ieteikumus par individuālajiem izglītības programmas apguves plāniem, pedagogi apguva praktiskas metodes un paņēmienus mācību organizēšanā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

  Rezultātā 60 vispārējās izglītības iestāžu pedagogi no 20 Latvijas novadiem, kopskaitā 133 dalībnieki, paaugstināja profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tā nodrošinot iekļaujošās izglītības īstenošanu.

  Gunta Maslovska, pedagoģijas maģistre

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā

 • Dalībnieku pārstāvētās izglītības iestādes laikā no 26.09.2018.-06.11.2018.
 • Publicēts : 30.11.2018.

  Tautas bumba.


  28. novembrī mūsu skola uzaicināja ciemos Rīgas sākumsskolas "Valodiņa" 3. un 4. klašu komandas "Tautas bumbā" uz draudzības sacensībām. Lai gan ieradās viena apvienotā 3.,4. klašu komandas, tas nemazināja spēļu cīņas spraigumu un pozitīvu emocionālo pacēlumu. Gala rezultātā pirmo vietu izcīnīja "Valodiņas" komanda, attiecīgi otro vietu ieguva mūsu 4.a klase, bet trešo vietu 3.a klases komanda. Pēc spēlēm nolēmām sadarboties arī citos sporta veidos.

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 30.11.2018.

  2018. gada 27. novembrī vecāku diena.

  Šajā dienā ir iespēja:

 • apmeklēt mācību stundas;
 • 9:00 - 17:00 tikties ar:
 • - skolas administrāciju;

  - logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihiatru, psihologu, bibliotekāru, izglītības metodiķi;

 • 13:30 - 17:00 tikties ar:
 • - priekšmetu skolotājiem.

  Publicēts : 31.10.2018.


  Atraktīvā nodarbība "Latvijas valsts simboli".


  23. novembrī iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros visi 1.(p) a,b un 1.a,b klašu audzēkņi piedalījās biedrības "Cita Rīga" atraktīvajā nodarbībā "Latvijas valsts simboli".

  Liels ir prieks par izdošanos!

  Paldies biedrībai "Cita Rīga". Aicināsim jūs vēl!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Iespēja skatīties Latvijas mākslinieku animāciju filmu izlasi


  22. novembrī sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 1. - 4. klašu audzēkņiem bija iespēja skatīties Latvijas mākslinieku animāciju filmu izlasi, kurā skatāmas dažādos gados, žanros un tehnikās veidotas filmas.

  Mūsu mākslinieku animācijas filmas ir ne tikai izklaidējošas, bet arī pamācošas un izglītojošas. Gluži tāpat, kā latviešu tautas pasakas.

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 26.11.2018.

  Svinam Latvijas dzimšanas dienu.


  16. novembrī no rīta visi skolas skolēni un skolotāji pulcējās zālē, lai atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu.

  Mēs Latvijai 100. dzimšanas dienā dāvājām ziedus un dziesmu!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Vīru kopas "Vilki" koncerts.


  Pirms Latvijas lielajiem svētkiem iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros klausījāmies vīru kopas "Vilki" koncertu "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām".

  "Vilku" dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos un dažādu laiku latviešu karavīru dziesmas mijās ar stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi, ko papildināja arheoloģisko materiālu videoprojekcijas un 20. gs latviešu karavīru gaitas fotoattēlos.

  Īsta muzikāla vēstures stunda!

  Vīru kopa "Vilki" skolā ieradās ne tikai ar koncertu, bet arī vērtīgām dāvanām.

  Paldies!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 20.11.2018.

  Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa


  Latvijas valsts dzimšanas dienā klašu pārstavji noliek ziedus pie Brīvības peminekļa.

  Inguna Zaharova

  Publicēts : 16.11.2018.  Patriotu mēnesis.


  Novembris skolā ir "Patriotu mēnesis" un rast atbildes uz jautājumu "Kas ir Latvija?" iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros uz Latvijas Nacionālās vēstures muzeja izstādi "Latvijas gadsimts" devās 7., 8. un 9. klašu skolēni.

  Gida vadībā skolēni iepazina Latvijas vēsturi simts gadu garumā, bet iegūtās zināšanas lieti noderēs vēstures un sociālo zinību stundās.

  Mūsdienās apmeklēt vēstures muzejus ir ļoti interesanti - tāda ir skolēnu atziņa!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 13.11.2018.

  Mazais Lāčplēsis 2018


  7. novembrī finālsacensībās par titulu “Mazais Lāčplēsis 2018” cīnījās 1. – 4. klašuspēcīgākie un galantākie zēni.

  Paldies visiem līdzjutējiem!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 09.11.2018.

  Lāčplēša diena


  Lāčplēša dienai veltītajā svinīgajā līnijā klases saņēma apbalvojumus par dalību sacensībās "Mazais Lāčplēsis 2018" un "Stiprinieks 2018".

  Titulu "Mazais Lāčplēsis 2018" 1. klašu grupā saņēma 1.a klases skolnieks Markuss Krustkalns.

  Titulu "Mazais Lāčplēsis 2018" 2. - 4. klašu grupā saņēma 4.a klases skolnieks Alekss Soboļevs.

  3. labākais rezultāts 5. - 9. klašu grupā 8.a klases skolniekam Artūram Tarvidam.

  2. labākais rezultāts 5. - 9. klašu grupā 9.b klases skolniekam Matīsam Grīnbergam.

  Titulu "Stiprinieks 2018" 5. - 9. klašu grupā saņēma 8.b klases skolnieks Rūdolfs Zilvers

  Par sacensību organizēšanu un vadīšanu PALDIES SPORTA SKOLOTĀJIEM Anitai Pormalei un Aigaram Bicānam!

  Dace Eisaka

  direktores vietniece

  Publicēts : 09.11.2018.

  Stiprinieku kauss


  5. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltītas spēka vingrinājumu sacensības zēniem "Stiprinieks" kauss.

  5.-9. klašu grupā 5 disciplīnās finālsacensībās par titulu "Stiprinieks" cīnījas 15 labākie zēni.

  Dalībnieku apbalvošana piektdien, 9. novembrī svinīgajā sanāksmē.

  A. Bicāns

  Publicēts : 06.11.2018.  Vingro 1.-4. klašu skolēni.


  Rīgas domes Labklājības departamenta organizētās dinamiskās pauzes. Vingro 1.-4. klašu skolēni.

  I. Zaharova

  Publicēts : 05.11.2018.  Kursi pedagogiem


  1. novembrī skolā profesionālās kompetences kursos mācījās piecpadsmit Saldus novada pedagogi.

  Viņi papildināja savas zināšanas par speciālo pedagoģiju un darbu ar speciālās izglītības programmas 21015611 izglītojamiem.

  Skolotājiem bija iespējas vērot ētikas stundu 2. klasē (sk.M.Duboveca), ģeogrāfijas stundu 7. klasē (sk.L.Jakovļeva), logopēdijas nodarbību (sk.I.Kalniņa). Viesii saka jums:" PALDIES!"

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe

  Publicēts : 02.11.2018.  Studentu prakse


  30.oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 3.kursa studenti, topošie mūzikas skolotāji, deju un ritmikas skolotāji, vērošanas prakses stundas vadīja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā, iepazīstoties ar skolas darba organizāciju, apmeklējot mācību stundas un vērojot individuālās nodarbības.

  A.Arbidāne - izglītības metodiķe

  Publicēts : 31.10.2018.


  Leļļu teātris "Tims"


  Rudens brīvdienās 1. - 4. klašu audzēkņi dosies ļoti labā noskaņojumā, jo to sagādāja Ēzelītis un Šrekss no leļļu teātra "Tims" jautrās un pamācošās koncertizrādes "Šrekss un Ēzelītis dejā lec…".

  Ne jau visās teātra izrādēs var skaļi dziedāt līdzi, dejot, apskaut draugu, bet šajā var!!!

  Paldies māksliniekiem par uzmundrinošo izrādi.

  Dace Eisaka, direktores vietniece

  Publicēts : 26.10.2018.


  FOTO IZSTĀDE - KONKURSS


  18. oktobrī skolā pulcējās Rīgas speciālo skolu audzēkņi foto izstādes - konkursa "Nekur nav tik labi kā mājās" noslēguma pasākumā.

  Šogad tika iesūtiti 76 darbi, kas parādīja audzēkņu prasmi vizualizēt savu pozitīvo pieredzi un pasaules skatījumu.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 24.10.2018.

  KURSI PEDAGOGIEM


  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā turpinās vispārizglītojošo skolu pedagogu kompetenču pilnveides kursi.

  Oktobrī kursus apmeklēja 46 pedagogi no 32 mācību iestādēm. Kursanti klausījās lekcijas, dalījās pieredzē, meklēja risinājumus problēmsituācijām, vēroja un analizēja stundas. Paldies pedagogiem A.Ancānei, U.Veihmanim, I.Antonovai, I.Miļevskai, L.Jukšai, A.Bicānam, R.Bogdanovai, I.Zaharovai,A. Pormalei, I.Kalniņai, E.Carei-Bobinskai un J.Dzintarai, psihologam I.Damrozei-Zommerei, ārstei- psihiatrei I.Pelnei- Bērziņai par iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām skolām.

  Gunta Maslovska, direktores vietniece.

  Publicēts : 18.10.2018.

  Ghetto futbola sacensības


  Mūsu skolas 3 komandas piedalījās Rīgas sanatorijas internātpamatskolas rīkotajās sacensībās telpu futbolā, kas notika 16. oktobrī.

  Jaunākajā grupā līdz 15. gadu vecuma dalībniekiem, 6 komandu konkurencē izcīnījām 1. un 2. vietu.

  Vecākajā grupā, 16. gadi un vecāki, 5 komandu konkurencē ieguvām 3. vietu

  Sporta skolotājs Aigars Bicāns

  Publicēts : 17.10.2018.

  Kinoteātris "Kino Bize".


  11. oktobrī pie mums ar Eiropas un Latvijas mākslinieku veidotām multfilmām un radošo darbnīcu, kurā gatavojām sapņu ķērājus, viesojās kinoteātris "Kino Bize".

  5. un 6. klašu skolēni noskatījās multfilmas, kuru varoņi nerunā nevienā pasaules valodā, bet saprast varēja visu!

  Mūsu sapņus turpmāk sargās krāšņie pašdarinātie sapņu ķērāji.

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 16.10.2018.

  Koncertizstāde "Mana tautasdziesma".


  11. oktobrī uz Arņa Medņa multimediālu koncertizrādi "Mana tautasdziesma" Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē devās 7. un 4. klašu skolēni.

  Paldies mākslinieku kolektīvam!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 15.10.2018.

  Izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”


  Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolā viesojas Latvijas Nacionālais vēsturesmuzejs ar ceļojošo izstādi “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”, ko steidz apskatīt skolēni unskolotāji.

  Paldies muzeja darbiniekiem, kas nelielā somā spēj ievietot tik lielu izstādi!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 03.10.2018.

  Bagātā Latvijā bagāti ļaudis.


  "Bagātā Latvijā bagāti ļaudis!" - tā var teikt par Miķeļdienas gadatirgu "Ražots Latvijā".

  Rudens veltes un kulinārie šedevri priecēja gan acis, gan vēderus! Priecājās gan pārdevēji, gan pircēji.

  Paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, palīdzot sagatavot tirdzniecībai paredzēto "preci" un visiem tirgus apmeklētājiem!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 01.10.2018.

  KURSI PEDAGOGIEM.


  Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona pedagogiem ir iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides astoņu stundu kursus (valsts budžeta finansējums).

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā ir izstrādātas divas programmas, lai palīdzētu vispārizglītojošo skolu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

  26. un 27. septembrī apliecības par kursu programmas apguvi saņēma 24 pedagogi no 13 izglītības iestādēm.

  Paldies skolotājiem - V. Bladiko, I. Pekšai, V. Kalniņam, I.Kalniņai, V. Zēbergai, A. Līdumai un 3.,4., 2.a.,6.a. 8.a skolēniem par redzētajām mācību stundām, lektoriem M.Dūkai, R.Vīgantei, R.Zeidmanei, I.Jansonei, S.Zeidakai, G.Maslovskai, I.Pelnei-Bērziņai, J.Āboltiņai par saistošajām lekcijām.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 28.09.2018.

  TIKŠANĀS AR DZEJNIECI.


  25.septembrī skolā notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums. Pie mums ciemojās vairāku desmitu bērnu grāmatu autore no gleznainās Saldus pilsētas- Ieva Samauska. Skolēni klausījās viešņas stāstījumu, ar interesi iesaistījās dzejoļu nosaukumu minēšanā, uzdeva jautājumus dzejniecei, aplūkoja līdzatvestās fotogrāfijas.

  Liels paldies visam skolas kolektīvam par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā. Īpaši paldies jāsaka skolotājai Veronikai Zēbergai , skolēniem Andrim un Ņikitam par skaisto priekšnesumu.

  Uldis Veihmanis

  Publicēts : 26.09.2018.

  OLIMPISKĀ DIENA 2018


  Starptautiskā Olimpiskā komiteja, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicināja visu valstu Olimpiskās komitejas organizēt "Olimpisko dienu", popularizējot Olimpiskās vērtības - draudzību, cieņu un izcilību.

  21.septembrī 650 norises vietās Latvijā, arī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā, notika sporta sacensības.

  Mūsu skolas 1. - 9.klašu audzēkņi savus spēkus un prasmi darboties komandā varēja pārbaudīt 13 dažāda veida stafetēs.

  Paldies skolēniem un skolotājiem par atsaucību un aktīvu darbošanos Olimpiskās dienas aktivitātēs.

  Anita Pormale, sporta organizatore.

  Publicēts : 26.09.2018.

  Tēvu diena.


  Pirmo mācību gada nedēļu visi mūsu skolas audzēkņi ir strādājuši, lai savām rokām izveidotu apsveikumus mīļajiem, stiprajiem tētiem!

  Tēva loma ģimenē un bērna dzīvē ir nenovērtējama, tāpēc bērnu veltījumi tētiem ir tik dažādi un koši.

  Visus audzēkņu tētus sveic arī skolas pedagoģiskais kolektīvs!

  Direktores vietniece Dace Eisaka

  Publicēts : 10.09.2018.

  "LATVIJAS SKOLAS SOMA"


  "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Iniciatīvas "latvijas skolas soma" vērienīgais atklāšanas pasākums ar 6000 skolēnu no visas Latvijas piedalīšanos notika 6.septembrī arēnā Rīga.

  Publicēts : 07.09.2018.

  Zinību diena


  2018./2019. mācību gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā 45 pedagogu vadībā uzsāka 220 izglītojamie.

  Publicēts : 05.09.2018.

  2017./2018. mācību gada noslēgums un izlaidums


  Publicēts : 21.08.2018.

  "Izglītība izaugsmei 2018"


  "Maini un mainies pats uz augšu" - šie dzejnieka Raiņa vārdi bija izraudzīti forumam "Izglītība izaugsmei 2018", kas šogad notika jau ceturto reizi.

  Skolotāju radošās meistarības konkursā "Radi. Rādi.Redzi." ar stundu veltītu Latvijas simtgadei piedalījās arī mūsu skolas skolotājas Jolanta Dzintara un Inga Pekša, foruma laikā prezentējot savu paveikto.

  Projektā "Atbalsts skolu stratēģisko mērķu sasniegšanai" gūtā atziņas tika prezentētas (A.Arbidāne) gan vizuāli uzskatāmā veidā, gan skolu darbnīcās.

  Foruma aktivitātes palīdzēja rast skaidrāku un pozutīvāku redzējumu uz nākotnrs izmaiņām izglītībā.

  A.Arbidāne

  Publicēts : 18.06.2018.

  Sporta diena.


  "Move week" ietvaros mēs organizējām un piedalījāmies šajā pasākumā, kur jautru garu mums palīdzējā uzturēt deju grupa "O'Key". Paši no 1.-4. klasēm piedalījāmies jautrās stafetēs, bet no 5.-8. klasēm devāmies fotoorientēšanās distancē

  Aigars Bicāns

  Publicēts : 06.06.2018.

  Reģistrācija A programmas kursiem!

  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 h kursi (A)

  "Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā no 2018. gada 4. - 8. jūnijam

  Elektroniski pieteikties līdz 2018. gada 18. maijam.

 • Sīkāka informācija par kursos iekļautajām tēmām.
 • Grupa nokomplektēta, reģistrācija slēgta
 • Starptautiskās sadarbības pasākums - kontaktseminārā "Starpskolu partnerība"


  No 9.-13.maijam piedalījos Erasmus+ programmas izglītības ietvaros organizētajā starptautiskās sadarbības pasākumā-kontaktseminārā "Starpskolu partnerība".

  Pasākumā piedalījās 27 speciālo skolu skolotāji no Eiropas Savienības valstīm, kā, piemēram, Slovākijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Spānijas, Lietuvas, Itālijas, Maltas ,Norvēģijas u.c.

  Darbs bija ļoti intensīvs, jo mūsu mērķis bija atrast labus partnerus sadarbībai un iemācīties, kā uzrakstīt teicamu projektu, lai šo mērķi varētu realizēt dzīvē.

  Interesantā un aizraujošā, un arī grūtā procesā apguvām galvenos kritērijus, kā šādu projektu uzrakstīt teicami un tas būtu interesants, un vienojošs visām skolām,kas iesaistītas konkrētā projektā.

  Pasākums notika Polijas galvaspilsētā Varšavā. Organizatori bija pacentušies,lai projekta dalībnieki iepazītos ar šo skaisto pilsētu, noorganizējot brīnišķīgu ekskursiju pa Varšavas vecpilsētu.

  Esmu atgriezusies mājās ar jaunām zināšanām un lielu vēlmi likt tās lietā.

  Angļu valodas skolotāja Iveta Miļevska

  Publicēts : 19.05.2018.


  ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide